Skvelá najnovšia štúdia dokazuje: Opakované Covid-očkovania narušujú imunitný systém!

20.01.2023 15:21

Čím dlhšie trvajú očkovacie kampane s experimentálnymi vakcínami Covid, tým jednoznačnejšie sa potvrdzuje  škodlivosť týchto vakcín pre ľudský imunitný systém. Nová štúdia tiež preukazuje, že s každým ďalším Boosterom sa jeho poškodenie zvyšuje.

 

Lekári a vedci už dlhé mesiace varujú pred neustálym podávaním experimentálnych vakcín mRNA Covid. Ich vyšetrovania sa nezameriavajú len na trvalé poškodenie srdca, ale aj na narušenie ľudského imunitného systému. Ukázali to už aj predchádzajúce štúdie. Preto je potrebné celý očkovací Covid-program okamžite zastaviť a dôkladne ho preskúmať.

 

Nový výskum na myšiach teraz poskytuje ďalšie dôkazy pre teóriu, ktorú už na dávnejši predložili kritickí vedci.  V nej tvrdia konkrétne, že pokračujúce opakované očkovania proti Covidu-19 „negatívne ovplyvňujú imunitnú odpoveď“ a tiež aj „neutralizujúcu účinnosť“ protilátok proti Covid-19 a vážne zhoršujú pamäť antiteliesok.

Vedci varujú, že pokračujúce posilňovacie dávky Boostermi proti Covidu-19 vystavujú tých, ktorí sa reinfikovali Covidom-19, riziku „zvýšenej závažnosti ochorenia“.

Aj keď sa pracuje s takzvanými RBD (receptor binding domain) vakcínami, tak predpokladajú, že opakované mRNA boostery vyvolajú veľmi podobné negatívne účinky, a uvádzajú, že štúdie už ukázali, že štvrté očkovanie mRNA vakcínami neprináša žiadnu výhodu. Preto dospeli k záveru, že pri podávaní posilňovacej vakcinácie je potrebná maximálna opatrnosť.

Autori štúdie uvádzajú:

„Naše výsledky naznačujú, že opakované podanie po dosiahnutí odpovede na vakcínu nemusí ďalej zlepšiť antigén-špecifickú reaktivitu a namiesto toho by mohli viesť k systematickej tolerancii a neschopnosti vytvárať účinné humorálne a bunkové imunitné odpovede na súčasné varianty SARS-CoV-2.

Opakované podávanie „génových vakcín“ môže narušiť schopnosť očkovaných brániť sa proti novému koronavírusu tak masívne, že by mohlo u nich pri následných infekciách prísť k veľmi závažnej progresii ochorenia, ako by tomu bolo bez očkovania.

Kritickí experti a lekári pred týmto varovali už v začiatkoch rozbehnutia celosvetového Covid-očkovacieho šialenstva. Pripomínajú a zdôrazňujú, že aj keď zdraví ľudia (s intaktným imunitným systémom) nie sú vážne ohrození Covidom-19, tak je zarážajúce, že tí z nich, ktorí boli zaočkovaní, sa často sťažovali a sťažujú na dlhodobé ochorenia s pretrvávajúcimi a veľmi nepríjemnými príznakmi. U vysokorizikových pacientov so závažnými predchádzajúcimi ochoreniami môže zhoršenie imunitnej odpovede drasticky zvýšiť riziko komplikácií infekcie SARS-CoV-2.

 

K tomu pozri:

 

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222017515