Skupina nemeckých kňazov žiada odstúpenie kardinála Marxa, dištancoval sa od „kresťanskej kultúry“

16.01.2019 23:06

Vplyvná skupina kňazov vystupujúca ako Priesterkreis Communio veritatis, ktorá pôsobí v Paderborne, vyzvala predsedu Nemeckej biskupskej konferencie, kardinála a mníchovského arcibiskupa Reinharda Marxa, aby odstúpil zo svojej dôležitej funkcie.

Marx sa opakovane dištancoval od pojmu kresťanská kultúra Západu, a to preto lebo podľa neho pôsobí nadnesene, odmietavo a vyčleňujúco. Naposledy sa tak vyjadril v jednej svojej reči v Berlíne. Okrem toho kritizoval (podľa neho) čoraz silnejšiu „inštrumentalizáciu relígie“ a vyjadril nádej, že židia, kresťania a moslimovia nedovolia zneužitie svojej viery. V tejto nie pre každého jednoznačnej formulácii možno vytušiť, o čo sa usiluje Marx, ktorému sa nepáči pojem „kresťanská kultúra“, lebo pôsobí z jeho pohľadu diskriminujúco.

Pre Communio veritatis je kardinálove vyjadrenie istým sociologickým postojom, ktorým sa dopúšťa závažného omylu tým, že sa dožaduje synkretizmu („zmiešanie“ rôznych náboženstiev a náboženských tradícií), a to je neodpustiteľné.

Je Marx prívržencom myšlienky, aby do kresťanstva vnikol islam? Som o tom presvedčený.

Katolícki kňazi z Communio veritatis napísali kardinálovi Marxovi list, v ktorom ho žiadajú  aby odstúpil z funkcie predsedu Nemeckej biskupskej konferencie, lebo obetoval posvätné katolícke sakramenty „duchu času“ a tým zneužil svoj úrad.

Vyčítajú mu, že je to práve on, kto inštrumentalizuje náboženstvo, lebo ho zneužíva na šírenie ľavicovoliberálnej ideológie mainstramu (inými slovami na šírenie utečeneckej politiky kancelárky).

Ďalej v liste kardinála obviňujú aj nasledovne – teraz citujem z neho doslova:

„Wir werfen Ihnen vor mit Ihrem Gebaren den katholischen Glauben zu verleugnen, den zu verfechten Sie kraft Ihres Amtes eigentlich berufen sind. Dies werde man nicht hinnehmen“.  „Vyčítame Vám, že Vaším správaním zapierate katolícku vieru, pričom ste Vaším úradom vlastne povolaný k tomu, aby ste ju všade presadzovali a obhajovali. Toto ale nepripustíme.“