Skull a Bones – najmocnejší tajný „spolok“ v USA, ktorý riadi osudy sveta

13.08.2018 16:11

Už viac ako 180 rokov sa jeho členovia stretávajú skryte pred verejnosťou i pred médiami  a radia sa a snujú plány, ktoré sa po ich realizácii týkajú nás všetkých. Je to najelitárnešjí spolok svojho druhu na svete, ktorý sleduje len vlastné záujmy a robí pre ne absolútne všetko!!!

Z tohto zoskupenia vychádzajú americkí prezidenti, senátori, a to tak republikánski, ako aj demokratickí, najvyšší sudcovia, najmocnejší finanční magnáti, mediálni králi, najvyšši velitelia ozbrojených síl USA, atď.

Ťahajú spoločne nitky moci Republikánov i Demokratov a vlády vo Washingtone. V Skull a Bones (v ďalšom už len S§B) niet mezi nimi nijaká rôznosť politických názorov. Vždy ide len o  moc, vplyv a veľké peniaze. Len vo verejnosti vystupujú niektorí ako Demokrati, iní zas ako Republikáni.

Vždy a všade sa deje ich vôľa a sa realizujú ich zámery, a tak sú hrozbou pre našu slobodu. Sú samozrejme aj gigantami vo svete priemyslu a financií – ovplyvňujú všetko a všade.  S§B sa odlišuje od zvyšku sveta takmer vo všetkom.

Ak by som to všetko chcel vylíčiť, tak by som musel napísať o tom celú knihu. Tu aspoň niekoľko málo faktov. Tento „spolok“ má napríklad aj svoj vlastný letopočet, ktorý súvisi s číslom 322, ktoré je pre S§B  akýmsi magicko-mystickým znakom a má nielen symbolický význam. Má pre „spolok“ množstvo rôznych významov i skrytých funkcií a poslaní.

V roku 322 p.n.l sa narodil známy grécky filozof a rétorik Demosthenes, ktorý zakladateľov S§B z rôznych dôvodov – ktoré tu nemôžem rozoberať - veľmi fascinoval. A tak rok jeho narodenia vzali za nulový rok svojho letopočtu. V súčasnosti tak žijú jeho členovia v roku 2340.

Aj tým dávajú najavo, že sú elitou, ktorá má pred ostatnými bezvýznamnými „mravcami“ (to sme my, všetci ostatní) vo všetkom obrovský nákok. 322 je tajomným číslom skrytej moci S§B, spolku, ktorého názov znamená Lebka a kosti, čím táto „spoločnosť“ dáva najavo, že je pánom života a smrti, a tak je aj „Bratstvom smrti“.

Ústredným miestom a zároveň aj rituálnym a kultovým centrom tohto „rádu neobyčajných rytierov“ je  The Tomb – hrobka, a to obrovská hrobka, ktorá bola v priebehu rokov prebudovaná a zväčšená. Môžete ju obdivovať – ale len zvonku, z istej vzdialenosti – na 64 High Street v New Haven, v USA štáte Connecticut. Iným „domovom“ tejto elitárnej oligarchickej skupiny je známa Yale-Univerzita. Každoročne si S§B odtiaľ „vyberie“ 15 študentov, ktorí sú určení za nových členov. Nemusím zdôrazňovať, že sú to mladíci len z istých rodín, ktoré už dávno patria do „Bratstva smrti“. Sú to najbohatšie a  najvplyvnejšie rodiny v USA. Prijatie do S§B je pre nich ako „Sezam otvor sa“ a znamená prístup k bohatstvu a neslýchanej moci.