Škandál s orgánmi: Megabohatá lobby utajuje možnosť vyliečenia pri "smrti" mozgu

26.01.2020 19:41

Prečo to robí? Ide predsa o miliardový biznis! Pomocou kriminálnych machinácií! Takzvaní mŕtvi, ktorí utrpeli mozgovú „smrť“ by mohli aj naďalej žiť po špeciálnej hormonálnej liečbe! Mohli by, keby….keby smeli! Namiesto toho sa mnoho hovorí len o darovaní orgánov a všade sa to naliehavo a či dokonca až penetrantne propaguje.

V Nemecku chcel a aj chce minister zdravotníctva presadiť zákon, podľa ktorého by bolo možné každému vhodnému darcovi odobrať orgány po smrti, ak ešte počas života nepodpísal oficiálne  prehlásenie, že si to neželá.

To znamená, že v tom momente, keď lekári o niekom prehlásia, že zomrel v dôsledku „smrti“ mozgu, tak ho je možné rozobrať „na súčiastky“. A niečo také je predsa bombový obchod pre nové a veľmi úspešné ekonomické odvetvie – „transplantačný priemysel“. A taký biznis si treba držať zubami-nechtami. Zisk za každú cenu – aj cez mrtvoly – je novým a najvyšším božstvom našej doby.

Odvážny muž, renomovaný brazílsky neurológ chce rozbiť lož vyhlásenú za vedecký fakt, že po tzv. “smrti“ mozgu je človek „absolútne“, čiže s konečnou platnosťou mŕtvy.

Pritom je smrť mozgu definovaná ako „vyhasnutie“ všetkých jeho aktivít. V tom prípade aspoň dvaja lekári preskúšavajú viaceré presne stanovené kritériá. Jedným z nich je aj vyhodnotenie mozgových prúdov meracím prístrojom (EEG). Ak prístroj ukazuje nulové mozgové prúdy (a ak aj ďalšie kritéria „potvrdzujú“ nefunkčnosť mozgu), tak je dotyčný vyhlásený za mŕtveho. Lenže meranie týchto prúdov je závislé od prahovej citlivosti prístroja. A čo ak nula, ktorú ukazuje, je len nula na prístroji, lebo jeho vnímacia citlivosť nedokáže zachytiť to, že v mozgu predsa len sú extrémne slabé prúdy a že teda nie je mŕtvy.

Pred niekoľkými mesiacmi sa konala v Ríme konferencia na tému Smrť mozgu – usporiadala ju Pápežská Akadémia, spolu s odvážnymi lekármi

Jej účastníkom bol aj Prof. Dr. Cicero G. Coimbra z katedry neurológie University Sao Paulo v Brazílii. Počas svojej prednášky urobil šokujúce obvinenie:

„Zasväteným lekárskym kruhom je už dlhšie známe, že vyzdravenie pacientov prehlásených za mŕtvych v dôsledku „smrti“ mozgu je často možné.“

Povedal, že prísne kontrolovaná lekárska lobby sa stará o to, že fakty o tom ako sa veci naozaj majú, sú dokonale utajované.

Nasledovný fakt je priam neuveriteľný a práve tak aj škandálny:

Definícia toho, čo je „smrť“ mozgu bola striktne zavedená do medicíny, pričom nebola potvrdená žiadnymi vedeckými výskumnými vyšetreniami! A tak prišlo ku kurióznej situácii, ktorá pretrváva. Akceptovaním tejto definície bolo možné obísť všetky právne prekážky, ktoré súvisia s odobraním orgánov u ľudí, ktorí sú v kóme. Prof. Coimbra  na konferencii v Ríme odhalil to, čo je širokej verejnosti zamlčiavané, o čom však zasvätení špecialisti už dlho vedia.

Vyliečenie pacientov, ktorí sú v kóme, je často  možné, ale nie je prípustné a tak sa koná dovolená „poprava mŕtveho“, ktorý ale v skutočnosti stále žije.

Coimbra hovorí, že zásadná chyba sa urobila vtedy, keď sa pred viac ako 30 rokmi začal v medicíne šíriť názor, že mozog je ireverzibilne poškodený, ak sa cirkulácia krvi v mozgu z normálnej hodnoty zníži na 30 až 50 percent. V skutočnosti ale mozog vtedy nie je ani mŕtvy a ani ireverzibilne poškodený!

Nesprávna teória o „smrti mozgu ako smrti človeka“, ako o nej hovorí neurológ Coimbra, má mocných zástancov a preto dominuje.

Nič z argumentov Coimbru a ďalších podobných neurológov ako on nemožno nájsť v lekárskych učebniciach, a tak sa o nich študenti medicíny nedozvedia vôbec nič.

Coimbra má aj mnoho takých skúsenosti, že ak hovorí medzi štyrmi očami s kolegami, tak mnohí z nich mu potvrdili, že vedia o čo ide, ale sa neodvážia postaviť proti uznávanému a skvele fungujúcemu transplantačnému systému, ktorý je celosvetovo perfektne kontrolovaným a stráženým  systémom, lebo je extrémne výnosným a obrovské peniaze prinášajúcim systémom. Jeho zástupcovia sedia v najdôležitejších grémiách, na univezitách, lekárskych akadémiách, v lekárskych organizáciách, skrátka všade a sú aj politicky veľmi mocní.

Brazílsky profesor k tomu konkrétne povedal:

„Len v USA dosiahol „transplantačný systém“ v roku 2016 príjmy 25 miliard dolárov. Do roku 2025 sa tam počíta každoročne s príjmami okolo 51 miliard dolárov.

To samozrejme hovorí za všetko. Množstvo lekárov a ďalších osôb má takým spôsobom zabezpečené dlhodobo skvelé zárobky.

A teraz choďte a povedzte im, že ich skvele fungujúci systém treba zrušiť a nech si preto hľadajú nové zamestnanie. Možno si veľmi dobre predstaviť, ako budú reagovať.“