Škandál: 74 ročný dobrovoľný pomocník v domove azylantov, musí uvoľniť svoj byt migrantom

16.02.2019 23:35

Nemecko sa dostalo do štádia, keď azylanti sú jednoznačne uprednostňovaní pred vlastnými občanmi. Prípadov, aký sa v tomto prípade odohral v švábskom mestečku Neckartaiflingen, je mnoho. Systémové médiá o nich samozrejme nepíšu.

Klaus Roth, 74 ročný čestný bezúhonný občan, ochotný nezištne pomáhať iným ľuďom, bol nečakane a bezohľadne neľudsky donútený vysťahovať sa zo svojho bytu, v ktorom býval 24 rokov.

Majiteľom bytu, v ktorom žil so svojou partnerkou, je mesto. Odtiaľ mu bolo oznámené, že sa musí do stanoveného termínu vysťahovať. Príslušný úrad mu oznámil, že dôvodom výpovede je to, že mesto potrebuje jeho byt, aby tam mohlo umiestniť veľkú utečeneckú rodinu. Bol mu síce ponúknutý iný byt, ale oveľa menší, pričom nájomné je také isté, ako ho platil dosiaľ za svoj veľký byt.

Klaus Roth je šokovaný, trpko sklamaný a nahnevaný. Do bytu veľa investoval a urobil v ňom niekoľko finančne náročných úprav, ktoré zvýšili jeho kvalitu. Okrem toho je chorľavý, má zdravotné problémy a námaha a stres, ktoré sú spojené so sťahovaním, mu môžu zdravie ešte viac zhoršiť.

Mesto však ani len na to neberie ohľad a presadzuje tvrdo svoju požiadavku. Nezohľadňuje dokonca ani to, že sa od roku 2015 aktívne staral v miestnej organizácii Pro Azyl o blaho utečencov a pomáhal im dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu.

Na dotazy k prípadu dotyčného od priateľov a známych i jedného žurnalistu mesto odmietlo odpovedať.

Od roku 2015 bolo v Nemecku niekoľko tisíc prípadov tzv. vysťahovania z donútenia, keď nemeckí občania museli prepustiť svoje byty, ktoré patrili mestám, migrantom a azylantom. K tomu existuje už dávnejšie rozhodnutie súdu, že mestá a obce sú k takým krokom oprávnené, ak to vyžaduje záujem  utečencov. Je neuveriteľný škandál, že súd v tejto veci takto hanebne poškodzuje záujmy nemeckých občanov. Nikde a nikdy však toto rozhodnutie nebolo zverejnené a verejnosť o ňom nie je informovaná a ani AfD, lebo v opačnom prípade by určite bola podnikla proti nemu príslušné kroky.

Matka všetkých utečencov, kancelárka Merkel sa príkladne stará o svoje „deti“ a cynicky macošsky sa správa k vlastným občanom.