Šimpanzi sú ako ľudia

14.02.2015 11:58

Šimpanzi majú osobnosť, ktorá je taká diferencovaná, ako aj u ľudí. Zistili to americkí vedci, primátologovia, ktorí robili viacročné výskumy týchto primátov, žijúcich v zoologických záhradách. Ľudskú osobnosť charakerizujú psychológovia piatimi faktormi:

introverzia, neurotizmus, otvorenosť, svedomitosť, kooperácia. Všetky tieto vlastnosti charakterizujú aj osobnosti šimpanzov. Medzi nimi sú napríklad svedomité šimpanzy a ako protiklad sú aj také, ktoré sa vyznačujú lenivosťou a neochotou.