Sila intuície a jej veľký význam pri objavoch a dôležitých rozhodnutiach

11.12.2014 00:03

Intuícia ovplyvnila a oplyvňuje myslenie a konanie ľudí vo všetkých oblastiach ľudského života. Má zásluhu na veľkom množstve objavov a vynálezov. Napríklad o Napoleonovi je známe, že mnohé jeho geniálne strategické rozhodnutia mu našepkala jeho skvelá intuícia. Archimedov  epochálny fyzikálny objav princípu špecifickej váhy, na ktorý prišiel počas kúpeľa vo vani, je jedným z najznámejších príkladov vedeckej intuície.

Objavy, ktoré boli urobené len vďaka intuície sú známe v rôznych oblastiach, ako v prírodných vedách, umení, obchode, pri politických rozhodnutiach. Kto si však myslí, že intuícia nie je nič iné, ako náhodné posolstvo, ktoré vzniklo bezdôvodne a len tak z ničoho v našej hlave, ten sa veľmi mýli.

Intuícia je poznaním a informáciou, ktoré musia mať nejaký konkrétny zdroj. Intuícia nie je ani akýmsi výplodom fantázie. Naopak, má svoju racionalitu a logiku. Je výsledkom dlhého zaoberania sa nášho vnútra, či už vedome alebo nevedome nejakou problematikou. Najmä pri intuitívnych ideách a nápadoch v oblasti vedy a kreatívnej tvorby nie je intuícia možná bez predošlej fázy koncentrovaného a dlhého zamýšľania sa a úvah. Lokalita generujúca v našom mozgu intuíciu tým dostane nevyhnutnú "surovinu", ktorá aktivuje určité areály mozgu a pomáha im vytvárať konkrétne intuitívne asociácie, ktoré môžu byť napokon riešením daného problému. Posledný krok už vyzretej idei, ako výsledok konečného riešenia, sa napokon zrodí ako myšlienkový blesk  a  odrazu sa nám v mozgu jasne vynorí to, čo hľadáme. Sú však aj také formy intuície, že k potrebnej myšlienke sa prepracujeme postupne a intuícia akoby nám nám priebežne ukazovala k nej cestu.

Intuícia je najmä vo vedeckých kruhoch oveľa častejším  fenoménom, ako je všeobecne známe. Je to preto, lebo mnoho prírodovedcov, objaviteľov a vynálezcov sú zarytými prívržencami racionalizmu a "čistého" rozumu a nechcú priznať, že ich objav by mohol súvisieť s niečim takým, podľa ich mienky pochybným, ako je intuícia.

Albert Einstein je jedným z tých fyzikov, ktorý viackrát verejne prehlásil, že mnohé jeho geniálne myšlienkove konštrukcie vo fyzike boli výsledkom jeho intuície.

Význam intuície a jej veľká prednosť oproti racionálnemu myslenie spočíva v tom, že v nej sa spájajú zdanlivé protiklady - v ktorých sa náš racionálne pracujúci rozum nevie správne zorientovať - a stretnú sa v jednom bode, v ktorom sa antagonizmy napokon navzájom zmieria a nájdu si spoločného menovateľa. Intuícia tak navodí správne riešenie. 

Každý z nás by mohol využívať svoju intuíciu (ženy ju majú oveľa lepšie rozvinutú ako muži), ale čím viac žijeme povrchným a konzumistickým spôsobom, tým viac strácame k nej prístup a časom jej hlas v nás celkom zanikne.