Senzačné zistenie: „Pytagorova“ veta nie je od Pytagora!

25.04.2019 22:21

Takmer každý pozná jednoduchý vzorec, ktorý však má vo vede, najmä v matematike a fyzike, ale i v technike veľký a ďalekosiahly význam a uplatnenie:

a2 + b2 = c2

Slovami:

Obsah štvorca nad preponou pravouhlého trojuholníka je rovný súčtu obsahov štvorcov nad jeho odvesnami.

Svetoznámy starogrécky filozof a matematik Pytagoras z ostrova Samos, ktorý žil v 6. storočí pr. n. l.,  ale tento vzorec neobjavil.

Na starých babylonských hlinených tabuľkách, ktoré boli pred nejakým časom nájdené pri archeologických vykopávkach v Mezopotámii, boli objavené výpočty aj s použitím tohto vzorca.

Podľa vedcov ho Babylončania poznali už 1000 rokov predtým ako sa narodil Pytagoras. Je pomerne málo známe, že Babylončania boli znamenití astronómovia i matematici. Starogrécki učenci od nich veľa prebrali a sa od nich učili.

Pytagoras bol len prvý, kto „Pytagorovu“ vetu dokázal a prvý, kto jej používanie v Grécku a tým aj v Európe spopularizoval.