Sen pomáha duši vyrovnať sa s ťažkými problémami

24.01.2015 16:24

„V snoch nám duša zjavuje svoje mýty.“

 

Pochopenie a porozumenie snov je zložité, pretože neexistuje nijaká univerzálna šablóna na ich vykladanie. Každý sen nesie v sebe niečo celkom individuálne a špecifické. Z tohto dôvodu neexistuje nijaký jednoznačný výklad a v zásade možno povedať, že ŽIADNY SEN NEMOŽNO POCHOPIŤ SEPARÁTNE A ODDELENE OD OSOBY, KTOREJ SA SNÍVAL.

Už Hippokrates nás učil, že spánok a sen sú najlepšími liečiteľmi. Podstatu a princíp snov dodnes nikto teoretický neobjavil – to bude dôležitá úloha budúceho storočia. Nie všetky sny sú rovnaké a nie všetci ľudia snívajú rovnako. Dodajme, že aj slepí a hluchí snívajú, čo dokazuje, že sen nevzniká len na základe vizuálnych a sluchových vnemov.

S veľkou pravdepodobnosťou sen pomáha spracovať negatívne zážitky a nepríjemné situácie, v ktorých sme sa v priebehu dňa alebo v nedávnej minulosti ocitli a ktoré nás buď psychicky zranili, alebo dostali do stavu depresie. Na druhej strane existujú, pochopiteľne, aj sny ako dôsledky príjemných a radostných udalosti, ktoré ich dodatočne zintenzívňujú a umocňujú našu eufóriu.

V každom prípade platí, že my sme „autormi“ svojich snov a ich neraz veľmi vzrušujúcu dramaturgiu čerpáme z bohatej zásobárne našich každodenných životných príbehov. Sny vznikajú ako konglomerát našich pocitov a vnemov, skúseností a konfrontácií, hodnôt a noriem spoločnosti, do ktorej patríme, určujú ich aj aspekty biochemických procesov nášho tela a našich individuálnych genetických štruktúr.

Laboratórne experimenty dokazujú, že väčšina snov má lineárny priebeh v čase a že úplne krátke, „bleskové“ sny, sú relatívne zriedkavé. Zásadne platí, že v priebehu noci snívame viacero rôznych, niekedy však aj náväzných snov.

Sen je zložitá a komplikovaná „spoveď“ našej duše, ktorá ju lieči a „očisťuje“. Rozhodne nie je pravda, že bezsenná noc (ako sme sa už zmienili, niečo také neexistuje, sú len ľudia, ktorí sa nemôžu rozpamätať na svoje sny) je z hľadiska kvality spánku prospešnejšia ako noc „presnívaná“. Kto sníva a navyše svoje sny analyzuje, ten sa zbavuje negatívnych napätí, strachov a stresov.