Sen môže byť zdrojom nového poznania, ale i vážnou výstrahou

24.07.2020 23:53

Jeden z najlepších znalcov mytológie a expert na výklad snov Sigmund Freud povedal na jednej zo svojich prednášok o dôležitosti snov:

„Povedz mi, čo si sníval a ja ti poviem kto si.“

Existuje viacero prípadov, keď sen pomohol vyriešiť „neriešiteľný“ vedecký problém, prípadne bol zdrojom skvelých kreatívnych umeleckých impulzov, alebo pomohol vyriešiť zložitú životnú situáciu.

Slávny dánsky fyzik Niels Bohr sa súčasne aj s inými fyzikmi neúspešne snažil o objavenie a vypracovanie správneho modelu atómu – a jeho myšlienky sa takmer neustále  venovali len tomu. Jednej noci mal zvláštny sen, ktorý mu veľmi názorne naznačil riešenie jeho veľkého problému.

Prisnilo sa mu, že bol v centre systému niekoľkých ohnivých gúľ, ktoré obiehali okolo neho veľkými rýchlosťami. Podobne ako v našej slnečnej sústave planéty obiehajú Slnko.

Hneď na druhý deň vypracoval svoj dobre známy Bohrov model atómu. V ňom bolo analógiou Slnka atómové jadro a analógiou planét boli záporné elektróny, ktoré ho veľkými rýchlosťami obiehali.

René Descartes (venoval som mu 20. júla v HS obsiahly článok) filozof a prírodovedec v 16. storočí mal tiež podobný sen, a ako sám neskôr hovorieval, bol to kľúčový sen jeho života.

Už ako mladíkovi sa mu snívalo, že jeho veľkým a dôležitým životným poslaním bude, aby urobil všetko pre to, aby mohol vytvoriť nový uzatvorený systém racionálnej filozofie a aby vytvoril spojenie medzi filozofiou a matematikou.

Známy je aj sen chemika Augusta Kekulého. Kekulé sa zaoberal už dlhší čas so štruktúrami organických väzieb. Štruktúra molekuly ponúka kľúč k porozumeniu jej chemických vlastností. Kekulé hľadal štruktúru benzolovej molekuly, ktorá obsahuje 6 atómov uhlíka a 6 atómov  vodíka.

Keď raz večer pri riešení problému unavený zaspal, tak mal sen o hadovi, ktorý si zahryzol do chvosta a stále si ho tak držal. To bola odpoveď, ktorá všetko vyriešila – atómy molekuly benzolu sa vyznačujú cyklickou štruktúrou. Kekulé tak mal vzorec benzolu. Jeho objav spôsobil revolúciu v chémii 19. storočia.

Veľmi dobre je známy aj sen biblického Jozefa o rebríku do neba, ktorý sa mu prisnil istej noci, keď prežíval kritickú fázu svojho života a nevedel sa rozhodnúť ako ďalej. Rebrík do neba z jeho sna mu uľahčil rozhodnutie.

Väčšina snov je alegorická – to znamená, že mnohé v nich je zašifrované do symbolov, ktoré sú sotva rozlúštiteľné pre toho, kto sa bližšie nezaoberal analýzou snov.

Niektoré sny sú „vizionárske“ a veľmi často prinášajú vážne varovanie pred nebezpečnými situáciami, ktoré očakávajú nás alebo našich blízkych.

Aj zavraždený prezident Abraham Lincoln mal takýto sen. Niekoľko dní pred smrťou sa mu snívalo, že sa v noci prebudil a začal chodiť po Bielom Dome. Keď  prišiel do veľkej prijímacej siene, uvidel

na katafalku vyloženú mŕtvolu a okolo nej veľa osobností v civile i v uniforme. Keď sa zadivene opýtal, kto tam leží, tak mu oznámili, že to je zavraždený prezident Lincoln.

Sú aj také sny, ktoré sa vyznačujú „tvrdošijnosťou“ a vždy odznova sa vracajú.

Poznal som istú Parížanku, ktorá mala takéto sny asi dva roky, a to až dovtedy, kým nepochopila posolstvo opakujúceho sa sna a ho nenaplnila. Potom sa jej ten sen už nikdy viac neprisnil.

Ak niekto máva taký sen a mu nerozumie, tak by mal vyhľadať psychológa – špecialistu na výklad snov a dať si od neho vysvetliť jeho symboliku.