Sen môže byť zdrojom neobyčajného poznania

19.01.2015 13:54

"Povedz mi čo snívaš a ja ti poviem kto si."         

                                                                                                        Sigmund Freud

 

Existuje množstvo prípadov, keď sny boli zdrojom riešení "neriešiteľných" vedeckých problémov i  zdrojom kreatívnych umeleckých impulzov. Známy dánsky fyzik, Niels Bohr, ktorý sa spolu s ďalšími fyzikmi dlhý čas neúspešne usiloval o vypracovanie teórie modelu atómu, mal raz v noci sen, ktorý mu ukázal riešenie problému.

Prisnilo sa mu , že bol v centre systému ohnivých gúľ, ktoré obiehali okolo neho veľkými rýchlosťami, podobne ako planéty obiehajú okolo Slnka. Na druhý deň bol jeho model atómu hotový - presne podľa svojho sna postuloval model atómu. Model mal v strede pevné jadro a okolo neho obiehali po kruhových dráhach elektróny.

René Descartes, veľký filozof a prírodovedec 16. storočia mal podobný inšpiratívny sen a možno povedať, že to bol kľúčový sen jeho života. Ako mladému mužovi sa mu snívalo, že jeho životným poslaním musí byť to, aby vytvoril nový uzavretý systém racionálnej filozofie a aby vybudoval spojenie medzi matematikou a filozofiou - čo sa mu aj podarilo.

Veľmi známy je aj sen chemika Kekuleho. Snívalo sa mu o šiestich hadoch, ktoré si vzájomne zahryzávali do chvostov, a tak vytvárali telami uzatvorený kruh. Kekule v tom čase sústredene pátral po štruktúre benzolového jadra. Zo svojho sna odvodil prstencovú štruktúru benzolového jadra, a tak prišiel na chemický vzorec benzolu.

Dobre známy je aj sen biblického Jozefa o rebríku do neba. Sen sa mu prisnil jednej noci, keď prežíval veľmi kritickú fázu svojho života a nevedel sa rozhodnúť čo má urobiť. Väčšina snov má alegorickú podstatu. To znamená, že sú zašifrované do symbolov, ktoré sú ťažko rozlúštiteľné najmä pre toho, kto sa symbolikou snov nikdy nezaoberal.

Niektoré sny sú aj vizionárske a veľmi často prinášajú vážne varovania pred nebezpečnými situáciami, ktoré očakávajú dotyčného, prípadne jeho blízkych. Aj zavraždený americký prezident, Abrahám Lincoln, mal takýto sen. Niekoľko dní pred tým, ako bol zavraždený, sa mu snívalo, ako sa  noci prebudil, vstal a začal chodiť po Bielom Dome. Keď vo sne prišiel do prijímacej siene, tak uvidel na katafalku vyloženú mrtvolu a okolo nej veľa významných osôb v civile a i v uniformách. Keď sa zadivene opýtal, kto tam leží, tak mu bolo povedané, že je to Abrahám Lincoln. Nikdy však neveril na sny, a tak neunikol svojej predčasnej smrti.

Niektoré sny sa vyznačujú veľkou "tvrdošijnosťou" a ustavične sa vracajú. Poznám prípad jednej osoby, ktorej sa viac ako desať rokov veľmi často sníval ten istý sen, a to až dovtedy, kým nepochopila jeho skryté posolstvo a nenaplnila ho.

Preto ak má niekto také "tvrdohlavé" sny a nerozumie im, čo znamenajú, tak by mal vyhľadať psychológa, špecialistu na výklad snov a dať si vysvetliť symboliku takého sna.