Schäuble: Občania musia akceptovať, že moslimov bude u nás čoraz viac

01.04.2018 23:43

To, čo teraz konečne priznáva prezident nemeckého Bundestagu, Wolfgang Schäuble, znamená voľne „preložené“ nasledovné:

„Európa bude patriť moslimom. Preto kancelárka, Schäuble  a ďalší im podobní nám teraz nepriamo prezrádzajú, že Európa je pre nás stratená a že ju úplne vydali do moci moslimom.

Schäuble svoju zradu Európy  zaobaľuje do metaforickej reči a balamutí takto národy:

“Nemôžeme a nevieme zastaviť chod dejín a preto si všetci  musíme na to zvyknúť, že islam sa stal súčasťou Európy a že podiel moslimov na jej obyvateľstve bude neustále narastať. Preto musíme s nimi žiť v mieri a ich rešpektovať.“

To je  obrovské pokrytectvo a nesmierne klamstvo, ktoré ľudia ako Schäuble chcú nahovoriť národom Európy.

Neustále prízvukuje, že my musíme, musíme a musíme…. a nikdy sa nezmieni, že moslimovia niečo musia.

Ak Schäuble ďalej hovorí, že musíme pracovať na tom, aby sme dosiahli mierové spolunažívanie relígií v Európe, tak opät tým mieni len to, že sa musíme my prispôsobiť jedinej budúcej štátnej relígii Európy – islamu.

Obávam sa, že nie je ďaleko doba, keď nás budú moslimovia nútiť, aby sme prestúpili na islam a kto tak neurobí, tak bude musieť platiť štátu, ktorý už bude aj v Európe len islamský, dvojnásobne dane ako moslimovia.

Podobný systém bol zavedený v islame už v stredoveku.

Dnes môžeme už len nostalgicky povedať, že za socialistických čias, keď sme boli za železnou oponou a nariekali sme, že nemáme slobodu a úžasný zlatý kapitalizmus (teraz už vieme, že je to najväčší a najzákernejší dravec, aký sa na Zemi pohybuje), tak sme mali aspoň istotu, že našu európsku kultúru nemôže nikdy ohroziť islam.

Bol pre nás len niečím abstraktným a nesmierne vzdialeným.

Teraz si môžeme len s ľútosťou povzdychnúť, že v skutočnosti to boli zlaté časy našej histórie - histórie kresťanskej, bez islamu a bez jeho rozpínavej netolerancie.