S masovým príchodom migrantov do Rakúska povážlivo rastie kriminalita detí

14.07.2019 22:02

Tento fenomén možno pozorovať najmä v tých EÚ štátoch, kam prišlo aj veľa neplnoletých migrantov, ako napr. do Nemecka, Talianska, Švédska, Rakúska.

V Rakúsku chce FPÖ preto drastickú zmenu zákona. Ak by sa to presadilo, tak by v Rakúsku bolo možné odsúdiť do väzenia aj deti od 12 rokov. ÖVP odmieta taký zákon, navrhuje ale, aby v prípade trestného činu, ktorého sa dopustia deti vo veku od 12 rokov, boli potrestaní ich rodičia.

Rakúske kriminálne štatistiky uvádzajú, že v roku 2018 spáchalo trestný čin 6241 detí vo veku 10 až 14 rokov, čo zároveň bolo o 6 percent viac ako rok predtým. Ďalších 990 trestných činov sa v roku 2018 dopustili dokonca deti mladšie ako 10 rokov a to bolo o 30 percent viac ako v roku 2017.

Karl Mahrer z  ÖVP je za to, aby bolo občianstvo odopreté, eventuálne odobrané, rodičom detí migrantov, ktoré sú kriminálne.