Rusko ovládlo kartel OPEC a zýšilo jeho prestíž vo svete

15.07.2019 23:13

Ropnému kartelu OPEC sa pred viac ako dvoma rokmi podaril zdanlivo skvelý manéver. V rámci OPEC+ naviazal k sebe Rusko. OPEC možno označiť za hlavného kontrolóra svetového ropného trhu. Kartel bol založený v šestdesiatych tokoch minulého storočia a spočiatku kontroloval viac ako polovicu množstva celosvetovo vyťaženej ropy. Ešte nedávno to bolo už len čosi viac 30 percent.

Fasáda jeho moci však veľmi neutrpela, ale za ňou už vládli obavy, že sa postupne vytratí. Preto sa vďaka spojeniu s Ruskom jeho moc zas posilnila.

Veď Rusko je dnes druhým najväčším producentom ropy na svete. A len jeho prispením môže 30 percentný-OPEC opäť žiariť ako 50 percentný OPEC+ a ovládať svetový trh. Rusko sa tak stalo nepostrádateľným pomocníkom prevažne arabského OPEC-u.

Čo sa ale stane, keď Rusko kartel opustí, lebo bude sledovať iné vlastné záujmy? A je len otázkou času, kedy tak urobí. OPEC+  v súčasnosti trhu ponúka v duchu vnútrokartelovej dohody len znížené množstvo ropy.

Dnes profitujú aj USA z tejto dohody. V dohľadnej dobe však možno očakávať, že Rusko z tohto účelového spolku vystúpi, aby si vydobilo od USA naspäť svoje stratené trhové podiely. Pre ostatné OPEC štáty to bude obrovská škoda.  Prečo?

Z jednoduchého dôvodu. Treba si uvedomiť, že OPEC v skutočnosti nie je kartelom. A len kartely môžu určovať ceny podľa vlastného uváženia. OPEC, ktorý je vo svojej podstate len oprganizáciou, môže vysielať len signály, resp. cenové odporúčania a dúfať, že svetový ropný trh ich akceptuje a sa nimi bude riadiť. Tento efekt je závislý od kredibility a tá je pre OPEC, keď je spolu s Ruskom, vysoká. Keď však Rusko OPEC opustí, tak okamžite jeho kredibilita klesne a tým aj jeho význam a jeho úspešnosť.

Ten čas sa už blíži. Rusko čoskoro zmení svoju ropnú politiku.