Ruská politička varuje dcéry Ruska pred sexom s mužmi tmavej plete. Čo slovenské političky?

14.06.2018 23:46

Tamara Pletneva je predsedníčkou parlamentného výboru ruskej Dumy pre rodinu. Varovala ruské dievčatá a ženy, aby najmä teraz počas majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku, keď je v krajine veľké množstvo turistov aj tmavej plete,  aby sa vystríhali sexu s nimi. Doslova povedala:

„Je to niečo úplne iné, keď sú rodičia detí tej istej rasy, ako keď sa deti narodia bielym matkám a ich otcovia majú tmavú pleť.“

V jednom ruskom rádiovysielači, pre ktorý robila rozhovor, svoje upozornenie ruským ženám zdôvodnila týmito slovami:

“Ženy v takých prípadoch často skončia ako slobodné matky s dieťaťom, ktoré nemá bielu pleť. Ruská spoločnosť má vo všeobecnosti negatívny vzťah voči takým deťom. Preto my ruské žny by sme mali rodiť naše deti – deti s bielou pleťou.“

Pripomenula v tejto súvislosti olympiádu v Moskve, v roku 1980, keď po nej ostalo v Rusku veľa detí tmavej plete, ktoré porodili ruské ženy po sexe s cudzincami s inou pleťou. Rusi ich posmešne nazývali deti olympiády a mali vo veľkej väčšine nepríjemný strastiplný život a tiež aj ich matky.

Toto nie je rasizmus, ale je to pragmatické myslenie skúsenej ruskej političky, ktorá dokonale pozná ruskú spoločnosť, jej zvyky, jej tradície a jej postoje k ženám.

To isté čaká ženy v našej slovenskej krajine, ktorá je stále ešte a dlho aj bude krajinou početných dedín a malých mestečiek a má len dve veľkomestá.

Mentalita slovenskej spoločnosti a jej postoje voči ženám sú predovšetkým na vidieku (a SR je prevažne vidiekom) úplne podobné ako je to v Rusku.

Preto by bolo žiadúce, aby aj slovenské političky – podobne ako Tamara Pletneva – urobili podobný krok a podobné racionálne upozornenie mladých slovenských žien, z ktorých nejedna ani len netuší aké negatívne konzekvencie jej to prinesie, ak splodí dieťa s moslimom, lebo nepoznajú islam a nikdy nežili v moslimskej krajine.

Poznám veľa osudov úbohých kresťanských žien, ktoré sa dostali pod knutu svojej novej islamskej rodiny, napr. v Egypte alebo Maroku!