Rus - hrdina, ktorý zachránil svet pred 3. svetovou vojnou

01.05.2018 12:57

Rus - hrdina, ktorý zachránil svet pred 3. svetovou vojnou

08.02.2016 13:05

Ruský dôstojník a inžinier Stanislav Petrov bol tým mužom, ktorý svet v roku 1983 zchránil pred atómovou katastrófou tretej svetovej vojny. Ak by sa bol rozhodol a konal tak, ako mu to v danom kritickom okamihu ukazovali prístroje, tak  by bezpochyby bola prepukla tretia svetová vojna. 

Dramatická udalosť - o ktorej svet nevedel - sa odohrala v noci 26. septembra 1983, na juh od Moskvy v Serpuchove, niekoľko minút pre polnocou. Studená vojna medzi superveľmocami USA a UDSSR dosiahla v tom období opäť jeden z nebezpečných vrcholov.

 Petrov bol v tej pamätnej noci službukonajúcim  dôstojníkom na tajnej základni najvyššej priority sovjetskej vzdušnej obrany. Mal na starosti kontrolný systém dozerajúci na možné atómové raketové útoky nepriateľských mocností. Akonáhle by štartovala nejaká americká raketa , tak by kontrolný systém základne okamžite vyslal signál na hlavný computer základne, ktorý by následne spustil alarm. 

V spomínanej noci 26.9.1983 sa takáto situácia odohrala v realite. Odrazu na základni začali zavíjať poplašné sirény a na monitore, pred Petrovom, blikalo červené svetlo. To malo znamenať, že Pentagon odpálil raketu s atómovou náložou, ktorá smerovala na Sovjetsky Zväz. Ostávalo len dvadsať minút času a potom raketa exploduje v cieli a spôsobí atómovú apokalypsu.

Petrov horúčkovite uvažoval. Po niekoľkých sekundách to posudzoval skepticky. Povedal si, že je absolútne nepravdepodobné, aby USA začali tretiu svetovú vojnu vystrelením jedinej rakety a nie aspoň stovkou. Preto sa rozhodol na vlastnú zodpovednosť ohlásiť chybný alarm. Ale o minútu neskôr systém hlásil odpálenie ďalšej americkej rakety. Hneď na to druhej, tretej, ..piatej.

To ho zneistilo, lebo po krátkej kontrole zistil, že computer pracuje bezchybne. Petrov ale aj naďalej pochyboval, že ide o atómový útok USA na Sovjetsky Zväz a nereagoval spustením odvetného atomového útoku proti USA. Prešlo niekoľko ďalších, pre neho nekonečne dlhých minút. Potom prišiel signál z radaru, ktorý nič nezachytával - žiadne nepriateľské rakety, ktoré by boli v nálete smerom k Moskve. Išlo o chybné hlásenie systému. 

Za svoj hrdinský čin nebol Petrov vtedy ani odmenený ani povýšený. Bol však pokarhaný, lebo dramatickú epizódu oficiálne ohlásil až o deň neskôr.

Uznanie sa mu dostalo až po rozpadnutí blokov. Okrem iného bol v roku 2013 vyznamenaný cenou mieru mesta Drážďany. Viac tu: https://www.roman-bednar.com/news/rus-hrdina-ktory-zachranil-svet-pred-3-svetovou-vojnou/

Rus - hrdina, ktorý zachránil svet pred 3. svetovou vojnou

08.02.2016 13:05

Ruský dôstojník a inžinier Stanislav Petrov bol tým mužom, ktorý svet v roku 1983 zchránil pred atómovou katastrófou tretej svetovej vojny. Ak by sa bol rozhodol a konal tak, ako mu to v danom kritickom okamihu ukazovali prístroje, tak  by bezpochyby bola prepukla tretia svetová vojna. 

Dramatická udalosť - o ktorej svet nevedel - sa odohrala v noci 26. septembra 1983, na juh od Moskvy v Serpuchove, niekoľko minút pre polnocou. Studená vojna medzi superveľmocami USA a UDSSR dosiahla v tom období opäť jeden z nebezpečných vrcholov.

 Petrov bol v tej pamätnej noci službukonajúcim  dôstojníkom na tajnej základni najvyššej priority sovjetskej vzdušnej obrany. Mal na starosti kontrolný systém dozerajúci na možné atómové raketové útoky nepriateľských mocností. Akonáhle by štartovala nejaká americká raketa , tak by kontrolný systém základne okamžite vyslal signál na hlavný computer základne, ktorý by následne spustil alarm. 

V spomínanej noci 26.9.1983 sa takáto situácia odohrala v realite. Odrazu na základni začali zavíjať poplašné sirény a na monitore, pred Petrovom, blikalo červené svetlo. To malo znamenať, že Pentagon odpálil raketu s atómovou náložou, ktorá smerovala na Sovjetsky Zväz. Ostávalo len dvadsať minút času a potom raketa exploduje v cieli a spôsobí atómovú apokalypsu.

Petrov horúčkovite uvažoval. Po niekoľkých sekundách to posudzoval skepticky. Povedal si, že je absolútne nepravdepodobné, aby USA začali tretiu svetovú vojnu vystrelením jedinej rakety a nie aspoň stovkou. Preto sa rozhodol na vlastnú zodpovednosť ohlásiť chybný alarm. Ale o minútu neskôr systém hlásil odpálenie ďalšej americkej rakety. Hneď na to druhej, tretej, ..piatej.

To ho zneistilo, lebo po krátkej kontrole zistil, že computer pracuje bezchybne. Petrov ale aj naďalej pochyboval, že ide o atómový útok USA na Sovjetsky Zväz a nereagoval spustením odvetného atomového útoku proti USA. Prešlo niekoľko ďalších, pre neho nekonečne dlhých minút. Potom prišiel signál z radaru, ktorý nič nezachytával - žiadne nepriateľské rakety, ktoré by boli v nálete smerom k Moskve. Išlo o chybné hlásenie systému. 

Za svoj hrdinský čin nebol Petrov vtedy ani odmenený ani povýšený. Bol však pokarhaný, lebo dramatickú epizódu oficiálne ohlásil až o deň neskôr.

Uznanie sa mu dostalo až po rozpadnutí blokov. Okrem iného bol v roku 2013 vyznamenaný cenou mieru mesta Drážďany. Viac tu: https://www.roman-bednar.com/news/rus-hrdina-ktory-zachranil-svet-pred-3-svetovou-vojnou/

Ruský dôstojník a inžinier Stanislav Petrov bol tým mužom, ktorý svet v roku 1983 zchránil pred atómovou katastrofou tretej svetovej vojny. Ak by sa bol rozhodol a konal tak, ako mu to v danom kritickom okamihu ukazovali prístroje, tak  by bezpochyby bola prepukla tretia svetová vojna. 

Dramatická udalosť - o ktorej svet nevedel - sa odohrala v noci 26. septembra 1983, na juh od Moskvy v Serpuchove, niekoľko minút pred polnocou. Studená vojna medzi superveľmocami USA a Sovjetskym Zväzom dosiahla v tom období opäť jeden z nebezpečných vrcholov.

Petrov bol v tej pamätnej noci službukonajúcim  dôstojníkom na tajnej základni najvyššej priority sovjetskej vzdušnej obrany. Mal na starosti kontrolný systém dozerajúci na možné atómové raketové útoky nepriateľských mocností. Akonáhle by štartovala nejaká americká raketa , tak by kontrolný systém základne okamžite vyslal signál na hlavný computer základne, ktorý by následne spustil alarm. 

V spomínanej noci 26.9.1983 sa takáto situácia odohrala v realite. Odrazu na základni začali zavíjať poplašné sirény a na monitore, pred Petrovom, blikalo červené svetlo. To malo znamenať, že Pentagon odpálil raketu s atómovou náložou, ktorá smerovala na Sovjetsky Zväz. Ostávalo len dvadsať minút času a potom by raketa explodovala v cieli a spôsobila atómovú apokalypsu.

Petrov horúčkovite uvažoval. Po krátkom čase začal situáciu hodnotiť skepticky. Povedal si, že je absolútne nepravdepodobné, aby USA začali tretiu svetovú vojnu vystrelením jedinej rakety a nie aspoň stovkou. Preto sa rozhodol na vlastnú zodpovednosť ohlásiť chybný alarm. Ale o minútu neskôr systém hlásil odpálenie ďalšej americkej rakety. Hneď na to druhej, tretej, ..piatej.

To ho zneistilo, lebo po krátkej kontrole zistil, že computer pracuje bezchybne. Petrov ale aj naďalej pochyboval, že ide o atómový útok USA na Sovjetsky Zväz a nereagoval spustením odvetného atómového útoku proti USA. Prešlo niekoľko ďalších, pre neho nekonečne dlhých minút. Potom však prišiel signál z radaru, ktorý nič nezachytával - žiadne nepriateľské rakety, ktoré by boli v nálete smerom k Moskve. Išlo naozaj – ako správne predpokladal – len o chybné hlásenie systému. 

Za svoj hrdinský čin nebol Petrov vtedy ani odmenený ani povýšený. Bol však pokarhaný, lebo dramatickú epizódu oficiálne ohlásil až o deň neskôr.

Veľké uznanie sa mu dostalo až po rozpadnutí blokov. Okrem iného bol v roku 2013 vyznamenaný cenou mieru mesta Drážďany.