Roztrhnutá sietnica - 13. časť

11.02.2018 23:48

Ešte aj v posledný večer pred operáciou sa Vlado vydal na jednu z dlhých exkurzií do svojho vnútra. Po istom čase hĺbavého rozjímania, keď už jeho duch bol oslobodený od každej, aj tej najnepatrnejšej myšlienky, ktorá ho spájala s vonkajším svetom, plným povrchných efektov a iluzórnych fascinácií, tak celkom nečakane zažil, ako sa celkom odpútal od neúprosného toku času unášajúceho každého z nás za normálnych okolností neodvratne len jedným smerom – z minulosti do budúcnosti.

Vlado ale v tých chvíľach totálneho stratenia sa v hĺbkach svojho vnútra cítil, že v tom stave nadobudol schopnosť posúvať sa v čase oboma smermi – dopredu i dozadu.

Zrušil a či prekonal hranice odeľujúce minulosť od prítomnosti a tú zas od budúcnosti. Všetko čo jeho duch svojím vnútorným zrakom vnímal, sa zlialo do jediného okamihu, ktorý zažíval ako absolútne TERAZ.

Všetko na čo si spomenul, ako aj to, čo v jeho vnútorných víziach malo byť až v budúcnosti, videl a vnímal ako intenzívne TERAZ.

Stav ducha, v akom sa nachádzal, je len ťažko možné opísať slovami. Mal dojem akoby sa jeho duch vznášal v nedefinovateľných dimenziách a obsiahol a zachytil pritom všetko, na čo si len pomyslel.

V tom stave prestali pre neho existovať tak čas ako aj priestor, stali sa nepotrebné a nereálne a odrazu sa nachádzal všade a vo všetkom.

Prenikol za bariéru, o ktorej si ľudia myslia, že je neprekonateľná.

A keď ju prekonal, tak pochopil, že rýdzi duch, neznečistený a nezaťažený vonkajšími znečisteniami materiálneho charakteru, predstavuje najvyšší životný princíp človeka.

Napriek tomu ho len veľmi málo ľudí obsiahne a riadi svoj život v jeho zmysle.

Tento úžasný a jedinečný mystický zážitok bol pre neho najvyšším duchovným osvietením, lebo spoznal, že ak toto duch človeka raz zažije, tak potom sa ani v osamelosti a úplnej samote necíti sám a opustený, ale tak, akoby bol na najfrekventovanejšom mieste sveta.

Bol utorok a od Vladovej operácie uplynul už týždeň a konečne prišla chvíľa, keď mu lekári mali snať z očí obväz.

Na tento okamih sa duševne veľmi dôkladne pripravoval, dobre vediac, že svet, ktorý opäť uvidí, bude s veľkou pravdepodobnosťou pre jeho očí vyzerať inakšie ako pred operáciou. A objekty a obrazy budú mať zrejme pre neho iné rozmery a iné kontúry ako predtým. 

 

Pokračovanie nasleduje