Roztrhnutá sietnica – 1. časť

12.11.2017 12:11

„Nepatrné príčiny neraz v sebe ukrývajú veľké následky“

Osudový úder, ktorý Vlada zasiahol, prišiel úplne prekvapujúco a nečakane. To, čo sa s ním malo udiať v nasledovných dňoch, to by nebol očakával ani v najhroznejšom sne. Jeho život plynul ako vždy a vôbec nič nenaznačovalo, že sa v ňom niečo neodvolateľne zmení.

Vlado mal 36 rokov a bol veľmi dobre urasteným, vysokým mužom športovej postavy. Bol nesmierne hrdý na svoj dobrý výzor, na pevné zdravie a na priam animálnu odolnosť a robustnosť svojho tela voči akýmkoľvek chorobám.

Vždy žil zdravo, dbal na optimálnu životosprávu, pravidelne športoval a nikdy nepotreboval služby žiadneho lekára. Preto sa vždy divil ľuďom, ktorí hltali akési tabletky na predpis a či aj bez neho a neustále niečo rozprávali o svojich chorobách. On lieky nikdy nepotreboval  a ich principiálne odmietal. Veril na vlastné samoliečivé energie svojho tela.

Jedinou vadou, ktorú jeho organizmus mal, bola nie príliš silná krátkozrakosť. Nosil okuliare už od detstva a vedel, že mu aj pristanú – dievčatá mu to neraz potvrdili. S očami nemal inak žiadny iný problém a preto sa nad nimi ani nikdy zvlášť nezamýšľal a ich zázračnú schopnosť videnia bral ako najprirodzenejšiu samozrejmosť na svete.

To bolo aj dôvodom, že jedného dňa, keď sa v jeho pravom oku , celkom hore, odrazu objavil nepatrný „tienik“ a či miniatúrna „škvrnka“, tak tomu sotva venoval pozornosť. Objavovala sa aj tak len vtedy, keď sa na ňu len bezprostredne koncentroval, aj to nie vždy. A tak jej prestal venovať pozornosť. Bol si istý, že časom určite zmizne sama od seba a že tak ako prišla, aj odíde (to sa neskôr ale malo ukázať ako veľká chyba).

Človek najmä v mladšom veku je už raz taký, že pokiaľ jeho oči bez najmenšich problémov, a takpovediac bez akejkoľvek údržby (koľko len, často až úplne zbytočnej pozornosti svojmu telu a tvári venujú dnešní ľudia prostredníctvom kozmetiky) sú schopné celkom automaticky vytvárať obrazy okolia, tak nikdy nepríde ani len na myšlienku, že ako ľahko sa môže odrazu v tomto smere všetko zmeniť. A oči stratia nenávratne svoju zázračnú schopnosť.

Je to potom čosi ako príslovečný blesk z jasného neba. Tiež nečakaný a mimoriadny fenomén.

Pokračovanie nasleduje