Rozhovor slovenskej tlačovej agentúry TASR s ROMANOM BEDNÁROM

22.01.2015 12:05

Roman Bednár, spisovateľ, ktorý nezanevrel na Slovensko

Teraz.sk, dnes 6:01

Rodák z Kysúc prežil svoje detstvo v Bratislave, aby sa od mala mohol venovať literatúre. Emigroval do Nemecka, kde vedie Juhoamericke tlačové centrum. Publicista Roman Bednár oslovuje Slovensko.

 
 

 
(Teraz.sk) - Roman Bednár študoval na Strednej priemyselnej škole spojovacej techniky v Banskej Bystrici a neskôr na VŠ elektrotechnickej v Bratislave. Pod vplyvom udalostí spojených s okupáciou vojskami Varšavskej zmluvy a zmareného procesu demokratizácie spoločnosti sa v roku 1969 rozhodol emigrovať do Spolkovej republiky Nemecko. Do roku 1974 pôsobil vo viacerých firmách v Mannheime, od roku 1975 ako publicista, novinár a lektor v slobodnom povolaní. Po spoločenských zmenách v novembri 1989 začali jeho knižné publikácie vychádzať na Slovensku. Popri literárnej tvorbe sa dlhodobo venoval propagácii Slovenska a jeho kultúry. Známy je ako autor literatúry faktu z oblasti astronómie, fantastiky, histórie. 

Roman Bednár predstavuje v súčasnej slovenskej literatúre istý autorský fenomén. Jeho diela sú ťažko zaraditeľné a majú široký žánrový záber. Do slovenskej literatúry vstúpil dielom Proroctvá a tajomstvá kozmu a odvtedy je významná časť jeho tvorby venovaná témam kozmu, jeho vzniku a vývoju. Táto kniha mu priniesla prívlastok "slovenský Däniken". V knihe Tajuplný a záhadný kozmos sa zaoberá nielen otázkami makrokozmu, mikrokozmu a tajomstvami vzniku života na Zemi, ale i tajomstvami ľudského mozgu, mýtmi našej civilizácie, ktoré v mnohom zrkadlia procesy v kozme. V knihách Na prahu 3. tisícročia, Magický svet zajtrajška či Proroctvá a tajomstvá kozmu sa do centra jeho pozornosti dostáva človek vo svojom hmotnom i duchovnom bytí, vo fenoméne vedomia, reflektujúceho ľudského vedomia, ktoré autor chápe ako najväčší zázrak kozmickej evolúcie.
Cesty životom

Kým knihy o kozme súvisia s autorovou pôvodnou prírodovednou orientáciou, historické romány sa spájajú s jeho očarením „tajuplnými“ postavami a udalosťami histórie ľudstva, s jeho náboženskými a kultúrnymi koreňmi. V rozsiahlom historickom románe Byzantínec – mudrc kráľa Svätopluka, ktorý prehlbuje naše poznanie o Veľkej Morave a jej väzbách na Franskú a Byzantskú ríšu, prepája Bednár príbehovú rovinu s rovinou faktografickou.

Svoje zážitky z početných ciest po Európe zužitkoval Bednár v knihe Cesty životom,
kde na príbehoch ľudí z dvanástich európskych krajín, často v dramaticky vypätých situáciách, zachytáva regionálne odlišnosti, rozdielne kultúrne a duchovné tradície, 
ktoré vplývajú na konanie i osud jednotlivých postáv. Roman Bednár nikdy na Slovensko nezanevrel, ba naopak, všemocne sa v zahraničí snažiť priblížiť kultúru a zvyky rodnej zeme kdekoľvek sa v zahraničí pohybuje.

V rozhovore pre Teraz.sk si zaspomínal na svoju minulosť a poodkryl aktuálne prípravy ďalšej tvorby.

Čo vás viedlo k písaniu lieratúry z oblasti dejín a mytológie?

Moju lásku k dejinám prebudil už v šiestej triede v B. Bystrici učiteľ dejepisu. Na jednej hodine začal rozprávať o starom Egypte, o živote faraónov, felahov, o pyramídach a obeliskoch. To bol iniciačný impulz, ktorý spustil v mojom mladom duchu intenzívny záujem o históriu a neskôr i o mytológiu, ktorá s ňou bezprostredne súvisí. Práve v Egypte sa obe disciplíny veľmi interaktívne prelínajú. Ale platí to aj o histórii sumerskej kultúry, ktorou som sa tiež podrobne zaoberal, lebo extrémne ovplyvnila najstaršie dejiny Egypta. Od detstva som mal vzťah k písaniu a keď je intelekt naplnený rôznorodým poznaním, tak vznikne takpovediac automaticky nutnosť pretaviť všetko aj do písmen a písania kníh. 

Aký odkaz vo vás zanechal Vojtech Zamarovský a aký odkaz by ste radi zanechali u svojich čitateľov?

Diela Vojtecha Zamarovského som prečítal všetky, a to už veľmi skoro. Prvá jeho kniha, ktorá sa mi dostala do rúk, bola Grécky zázrak - mal som vtedy desať rokov. Jeho štýl písania ma veľmi priťahoval. Mal som veľký zmysel pre faktografiu a precíznosť, čo pri opisovaní histórie je veľmi dôležité. V prácach V. Zamarovského, v jeho ukladaní slov a v jeho štylizácii som zachytával aj neobyčajnú silu a priamočiarosť jeho charakteru. O veľa rokov neskôr sa mi to potvrdilo pri našom prvom osobnom stretnutí, keď už bol veľmi starý a chorý a žil v Lounach pri Prahe. Navštívil som ho v jedno slnečné popoludnie - žil som vtedy už dlhé roky na Západe - spolu s jeho synom Petrom, atómovým fyzikom. V tom čase som už ale pravidelne chodieval aj na Slovensko a žil som aj tam a vydával som knihy. Strávili sme spolu nezabudnuteľné hodiny a veľmi sme sa zblížili. Intelektuálne i ľudsky. Bol taký, ako som si ho predstavoval - tvrdý voči sebe, navonok prísny, ale v srdci prístupný, ak ste ho vedeli otvoriť a priam encyklopedicky plný fascinujúcich poznatkov. Obaja sme prišli k názoru, že sme si veľmi podobni. S týmto poznatkom som od neho odchádzal a bolo mi dobre na duši a môj intelekt si odnášal rezonancie vnútorného prepojenia s týmto skvelým mužom. 

Nerád vydávam odkazy - môže to vyznieť ako poučovanie. Ja som ale vždy najradšej poučoval a učil sám seba. Osobne sa mi to dobre podarilo a našiel som v živote šťastie a spokojnosť. Ak sa odo mňa niekto naučil niečo dobré a pozitívne pre seba, a pomohlo mu to, tak môj život mal zmysel. Ostatne, každý, kto navštívi môj web (www.roman-bednar.com), kde zadarmo ponúkam v slovenčine množstvo mojich člankov z početných oblastí, komentáre, analýzy, básne, reportáže, niektoré knihy, atď., tak tam nájde veľa mojich filozofických i psychologických posolstiev, napr. aj v kategórii FILOZOFIA BYTIA - je to z mojej knihy, ktorá vyšla v južnej Amerike. 

Na základe čoho ste sa rozhodli emigrovať a skončiť pôsobenie a publikovanie na Slovensku?

K tomu musím povedať to, že som z vlasti emigroval až dvakrát. Prvý raz ešte za komunizmu z Československa a po druhý krát v roku 2005 zo Slovenska. Prvá emigrácia bola pripravovaná tajne a bolo to vzrušujúce dobrodružstvo. Bol som naplnený obrovskou radosťou, že sa mi to podarilo. Druhá emigrácia sa niesla v úplne inom duchu a bola výsledkom veľmi početných negatívnych skúseností, ktoré som v priebehu dvanástich rokov v SR zažil, a to s rôznymi vplyvnými ľudmi vo vysokých funkciách a pozíciách, ale aj v oblasti mojej literárnej tvorby. Tým sa po vydaní devätnástich mojich kníh rôznych literárnych žánrov v Bratislave od roku 1993, ukončilo moje autorské pôsobenie v SR. V súčasnosti vydávam moje publikácie výlučne v južnej Amerike. Moja ostatná kniha KOZMOS, DUCH A VEDOMIE z literatúry faktu, vyšla v Bratislave v roku 2005.


"Ak by som neodišiel, nikdy by som sa nestal takým človekom"

Ako charakterizujete vlastnými slovami vašu literárnu tvorbu?

Moju literárnu tvorbu charakterizujem ako veľmi neobyčajnú, bohatú na poznatky a na nové poznanie a žánrovo veľmi rôznorodú, čo bolo a pokiaľ viem, je aj dosiaľ v slovenskej literatúre unikátne. Takmer všetko to platí aj o mojich žurnalistických aktivitách. 

Čo vám dal život v zahraniči, či už v súkromnej oblasti alebo profesnej a literárnej?

Ako som už naznačil, už od detstva som túžil po nových vedomostiach a chcel som neustále rozširovať horizonty svojho poznania. Na Slovensku za komunizmu a za Železnou oponou to nebolo možné, v každom prípade nie podľa mojich predstáv. Mňa oddávna lákalo spoznať svet antiky - predovšetkým Rím, Grécko, Egypt, ale veľmi som túžil objaviť a spoznať aj svet Germánov a Nemcov, ich dejiny a genialitu a intelktualitu ich mysliteľov a filozofov. Ďalším mojím snom bolo spoznanie južnej Ameriky. Z toho dôvodu bolo pre mňa primárnou potrebou môjho života za každú cenu odísť na Západ. V tom čase odchádzali, lepšie povedané, utekali naši ľudia do Nemecka a do USA predovšetkým preto, lebo ich lákali marky a doláre. V mojom prípade to ale tak nebolo. Nemal som nikdy záujem o peniaze a o materiálne bohatstvo, ale len o bohatstvá intelektu a o vnútorné hodnoty. 

Do západného Nemecka som prišiel v časoch nadchádzajúcej éry kancelára Willyho Brandta a bolo to obdobie, kedy sa v tom čase, v extrémne konzervatívnom Nemecku, ktoré ovládala, ako Nemci hovoria Lichtgestalt (postava svetla) Konráda Adenauera, začalo blýskať na nové, podstatne liberálnejšie časy. Pre mňa bolo najúžasnejšie, že som mohol študovať a čítať tie najzaujímavejšie knihy nemeckej literatúry a literatúry faktu, o akých som na Slovensku mohol len snívať - doslova som hltal poznanie a vedomosti Fromma, Freuda, Junga, Schopenhauera, Einsteina, Heisenberga, G. Grassa a desiatok ďalších. Urobil som si aj niekoľko semestrov astronómie a astrofyziky. Neskôr som sa zoznámil a spriatelil aj s nemeckými literátmi a žurnalistami a prenikal som aj aktívne do týchto kruhov. Mal som aj to šťastie, že sa mi v zahraničí splnil aj sen o spoznaní južnej Ameriky, kde som nadviazal úzke kontakty s rôznymi veľmi zaujímavými osobnosťami (ale na podrobnosti o tom by som potreboval celú knihu - určite ju raz napíšem).

Aj môj súkromný život sa naplnil optimálne. Preto uzavriem tento bod takto - bez odchodu na Západ by som sa nikdy nebol ani osobnostne a ani poznatkovo stal takým človekom, ako som. 


Ktoré vaše dielo považujete za svoje najobľúbenejšie a prečo?

Všetky sú moje najobľúbenejšie. A to preto, lebo som každé dielo písal v rovnakej radosti, kreatívnom nadšení a spontánne, vždy pritom plný potrebnej vnútornej dynamiky. Všetky moje práce som sa snažil a snažím napĺňať aj neobyčajným poznaním a konkrétnymi faktami.
Dokonca aj moja poézia je oveľa viac filozofická, v niektorých prípadoch má až prírodovedecké štruktúry (napr. moje Kozmické melódie), ako len lyrická. Osobne si myslím, že moje poznatkovo najcennejšie diela tvorí moja kozmická edícia. Je to 6 kníh, ktoré vyšli v SR a v ktorej pokračujem knihami v cudzine. 


"Hľadajme lásku a rozdávajme ju"Na akom diele v súčasnosti pracujete?

Mojou každodennou hlavnou pracovnou náplňou sú aktivity pre Tlačové centrum južnej Ameriky v Nemecku. Literárnej práci sa venujem až večer a neskoro v noci. V súčasnosti pracujem na historickom románe zo starého Egypta Arsinoe a Kleopatra. Arsinoe, ktorá nám ostala takmer neznáma, bola sestra Kleopatry a boli konkurentkami o egyptský trón. Kleopatra ju však intrigami dala odstrániť.
Okrem toho pracujem na knihe literatúry faktu Mozog a kvantová fyzika - je to fascinujúca a neobyčajná téma, kde okrem iného postulujem, že informácie a myšlienky nevznikajú primárne v mozgoch, ale v úrovni kvantov a v inom priestore, ako je trojdimenzionálny priestor, priestor nášho bežného života.


Ako sa môžu čitatelia dostať k vašim knihám?

K mojím knihám, ktoré som vydal v SR v priebehu dvanástich rokov, sa možno dostať už len v mnohých slovenských knižniciach. Knihy, ktoré mi vyšli v južnej Amerike - zatiaľ ich je dvadsať - sú len v španielčine. Postupne ich však uverejňujem v slovenčine na mojom webe a robím to nezištne v mojom voľnom čase a nevyberám za to poplatky. Momentálne sú tam tri tituly: Pod krvavým mečom - literatúra faktu, psychologicko kriminálny román Nevinne v pasci nemeckej justície a básnická zbierka Lyrika múdrosti. 

Na záver, váš odkaz pre Slovensko?

Ako som už povedal, nezvyknem dávať a či zanechávať odkazy, ale poviem v tomto zmysle nasledovné:
Hľadajme lásku, rozdávajme ju, naučme sa byť maximálne tolerantní, nebuďme nikdy rasisti, majme veľké sociálne srdce, nehľadajme zmysel života v materíalnych veciach, ale v poznani a v súcite s tými, ktorí to potrebujú, a predovšetkým žime tak, aby sme mali vždy pocit, ze sme boli dobrí a aby sme taký pocit mali aj v hodine odchodu z tohto sveta.