Robí láska slepým? V každom prípade to platí pre včeliu kráľovnu

22.10.2019 22:41

Tento fakt zistili biológovia z University of California počas svojich desať rokov trvajúcich pokusoch so včelami. Okrem rôznych iných pokusov vyšetrovali a analyzovali aj ich spermie.

Pritom objavili v spermiovej tekutine dovtedy neznámy proteín, ktorý má silný účinok na aktivity génov v mozgu. Vyznačuje sa takou vlastnosťou, že až na dva dni spôsobí u včelej kráľovny silnú poruchu zraku a možno povedať, že v tom čase čiastočne oslepne.

Podľa biológov sa tak deje u takej včelej kráľovny, ktorá už bola oplodnená a zmienený proteín má zabrániť, keď nastane nový veľmi krátky čas oplodňovania, aby znova vzlietla medzi trúdov, ktorí jej tak nemôžu dodať svoje spermie. A tak v prenesenom slova zmysle ju láska oslepila.

Mimochodom, spermie, ktoré dostala pri svojom prvom „svadobnom“ lete, jej vystačia po dobu celého jej života, aby tak nimi mohla oplodniť aj ďalšie generácie svojich vajíčiek.

Včelia kráľovná tak zásluhou zmieneného proteínu má sexuálny akt len jediný raz v živote.