Riešenie veľkej časti korona problému je pomerne jednoduché: Treba umlčiavať panikárov

19.03.2020 23:24

To, čo tu uvádzam, sa nebude páčiť nejednému politikovi, lebo práve medzi nimi je v súvislosti s koronou, Covid-19, nejeden iracionálny panikár.

A práve aj nejeden z tých, čo sú panikári manažujú procesy a opatrenia súvisiace s koronou, a to je pre spoločnosť viac, či menej problematické.

Túto funkciu by mali prebrať aj lekári virológovia, ktorí sú zároveň aj dobrí psychológovia. Je nesporným faktom – ktorý politici panikári buď nevedia alebo ho ignorujú – že panikárčenie a prehnaný strach z korony je úplne  neadekvátny reálnemu medicínskemu nebezpečiu. A nevedia ani to, že prehnané strachy veľmi oslabujú imunitný systém.

Práve toto panikárčenie spôsobuje extrémne škodlivé obmedzenie našej individuálnej slobody a našich osobných práv. Sú obmedzované čoraz rigoróznejšími zákazmi a tvrdými diskutabilnými opatreniami. Akoby tu bola skúšaná naša trpezlivosť, a to, pokiaľ až možno masy ovládať.

Všetko ešte viac nafukujú až do extrémov mnohé senzáciechtivé médiá. Na druhej strane sa dlho zamlčuje prípad Ischgl, tak ako som o ňom včera písal..........

Karneval v Benátkach bol zrušený len preto, lebo jeden starší už zomierajúci pacient benátskej kliniky mal pozitívny test na koronu.

Len kvôli podozreniu na infikovanie sa koronou nesmelo opustiť hotel na Tenerife tisíc ľudí.

V podobnom prípade nemohol nikto z 3700 pasažierov výletnej lode Diamond Princess odísť z jej paluby.

Vo februári bolo z Wuhanu dopravených lietadlom do Nemecka 126 ľudí, ktorí boli absolútne zdraví a napriek tomu boli doslova ako väzni strčení do dvojtýždennej karantény – či chceli alebo nechceli.

Podobné, aj keď menej drastické hororové scenáre, sme v posledných dvoch desaťročiach zažívali opakovane. Napriek tomu organizáciou WHO ako pandémia „propagovaná“ chrípka ošípaných bola jednou z najslabších chrípkových vĺn v histórii.

A aj na naplnenie hororových vízií tzv. vtáčej chrípky „čakajú“ až dosiaľ nielen vtáci.

Napriek tomu farmapriemysel na tom skvele zarobil.

Mnoho inštitúcií a organizácií, ktoré nás dnes desia hororovými víziami a nás chcú čoraz viac v týchto súvislostiach reglementovať a spútavať, boli v minulosti neraz korumpované ziskuchtivými záujmami napr. farmaindustrie. 

Nie  som jediný, kto takto protestuje a upomína a chcem len pripomenúť, že každý kto má v hlave zdravú racionalitu a „vlastní“ vnútornú slobodu, ten by nemal preberať neseriózne výpovede panikárskeho rázu „autorít“, ale mal by sa sám riadiť podľa objektívnej epidemiologickej systematiky. To znamená zapnúť vlastný rozum a preštudovať si adekvátne materiály.

Platí, že koronavírusy sa neobjavili až teraz – medicína ich pozná už dávno. Ale až na niekoľko expertov, sa len málokto o ne „staral“.

Takže široká pospolitosť o nich nevedela nič. Aj vo väšine odborných kruhov sa diskutovlo len celkom okrajovo o nich, a to len preto, že v 2002 bol SARS v Číne a preto, že na Arabskom polostrove sa vyskytol prenos korony MERS z dromedárov na ľudí.

Mohol by som v tomto smere ďalej takto argumentovať...... Poviem ešte ale aspoň to, že o sporadicky sa opakujúcej prítomnosti koronavírusov v mačkách, ošípaných (aj preto som nedávno publikoval, že kto je svinské mäso, ten oslabuje svoju imunitu), či psoch sa vôbec nehovorí a ani mnohí lekári sa o tom nezmieňujú, prípadne to ani len nevedia.

Ale v nejednej detskej klinike sa vie o tom, že neraz sú to práve koronavírusy, ktoré spôsobujú veľmi hrozivý priebeh vírusových pneumónii.

V súčasnosti by každý mal vedieť, že v dôsledku každej chrípkovej vlny, môže byť až 15 percent akútných ochorení dýchacích ciest spôsobených koronavírmi!!! A tak aj teraz – napriek panikárčeniu a vystrašenosti mnohých z nás – úmrtnosť na našu terajšiu koronu, zatiaľ neprekračuje „normál“.

Následkom zimných infekčných vĺn pravidelne zomiera z tisicky infikovaných tiež niekoľko osôb a nikoho to „nevzrušuje“ a nerobia sa vôbec nijaké opatrenia – berieme to ako  nemeniteľný fakt, ako napr. to, že po zime príde jar.

Podobne vidí súčasne ohrozenie koronou aj skvelý nemecký odborník lekár a politik G. Gradow.

Zapracoval som do textu viaceré jeho vyjadrenia.

Buďme opatrní, dávajme si pozor a predovšetkým nerobme nič, čo škodí imunitnému systému a pravidelne ho posilňujme – ja tak ale robím vždy – vy nie? A nevyfajčite už ani jedinú cigaretu a zriekajte sa bravčového mäsa.

 

Záverom dôrazne podotýkam, že všetko čo tu uvádzam vyplynulo z mojich dlhoročných skúseností, pozorovaní a štúdií odbornej literatúry a zároveň je to výzva na rozum a racionalitu každého a podnet k tomu, aby si o situácii, v ktorej sme, urobil svoj vlastný názor a nepreberal s úplnou samozrejmosťou a bez kritických reflexií všetko hneď automaticky, čo príde nariadené od niektorých iracionálnych autorít.