Rakúsky vicekancelár Strache vyzýva do boja proti islamskému antisemitizmu

14.02.2019 20:23

Toto je skutočne veľmi rafinovaná stratégia boja proti islamu, výborne maskovaná výrazom antisemitizmus, ktorú si vicekancelár zvolil. Keď to Strache postavil takto, tak absolútne nikto v Európe, ale v podstate ani nikde inde nemôže takýto boj označiť za neonacistickú nenávisť voči islamu a ani za extrémistické pravicové štvanie proti tomuto „mierumilovnému“ náboženstvu.

Strache týmto spôsobom nestigmatizuje islam, ale stigmatizuje len jeho  antisemitické štruktúry (fakticky je ale celý islam antisemitický, okrem niekoľkých osvietených tolerantných moslimov).

Heinz-Christian Strache pozval v stredu večer do Wiener Kursalon Hübner niekoľkých významných intelektuálov a žurnalistov na diskusný večer, venovaný téme Islamský antisemitizmus. Okrem nich bolo v sále ešte okolo 800 hostí.

Vicekancelár povedal hneď na úvod, že on a jeho vláda urobia všetko to, čo je potrebné, aby oslabila politický islam.

Známy politológ a publicista Michael Ley povedal, že Európa je naplno v zovretí islamu a že už vôbec nebudujeme otvorenú a slobodnú spoločnosť, ale sa vraciame zásluhou islamu do obdobia podobného času pred 2. svetovou vojnou a že moslimský antisemitizmus je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Podľa neho je cieľom  mohamedánov urobiť cely svet islamským. 

Šéfredaktor Rainer Nowak (priaznivec islamu) oponoval tým, že predsa nejakých 8 percent moslimských spoluobčanov neznamená žiadne nebezpečie a že nemôžu nikdy spôsobiť islamizáciu Rakúska.

Prominentný nemecký publicista Henryk M. Broder, ako skvelý znalec islamu a vštkého čo s ním súvisí, sa z takého tvrdenia len ironicky vysmial a povedal, že islamizácia Rakúska vôbec nie je otázkou toho, aké percento moslimov žije v Rakúsku. Veď islamizácia Európy je organizovaná a podporovaná o. i. početnými vplyvnými politikmi EÚ, Sorosom a jeho aktivistami, atď.  To všetko Broder vie a smozrejme aj Nowak, aj keď sa tu hrá na naivného.

Vicekancelár Strache na záver diskusného večera povedal, že jeho vláda bude presne analyzovať a definovať, čo všetko je radikálny islam a čo všetko sa v ňom ukrýva  a potom to  zakáže pomcou rigoróznych zákonov. Bude to zahrňovať aj zakázanie a zrušenie početných islamských organizácii  a zoskupení, ktoré sú v Rakúsku nebezpečne aktívne a tiež aj urýchlené vyhostenie všetkých moslimských kazateľov, ktorí hlásajú a učia len nenávisť.