Rakúske jobcentrá sa sťažujú na migrantov: Máme z nich obavy. Okrem toho sú neintegrovateľní

30.04.2018 00:31

Rozsiahla interná analýza rakúskych Úradov práce o spôsobilosti utečencov  pre rakúsky trh práce, nedávno zverejnená, vyvolala v Rakúsku veľký rozruch, a to tak vo verejnosti, ako aj vo vládnych kruhoch.

Uvádza sa v nej, že pri integrácii utečencov sa ukazujú veľké ťažkosti. Preložené do normálnej reči to znamená, že integrácia utečencov zlyháva na celej čiare.

Rakúske médiá, konkrétne Die Presse, píše otvorene o tom, že hlavné prekážky pri integrácii sú slabé alebo žiadne znalosti nemčiny a náboženské a kultúrne odlišnosti.

Ako som už písal inde v týchto súvislostiach, tak reč sa síce dá naučiť (ale mnohí migranti nechcú alebo nedokážu ani len to), ale náboženské a kultúrne odlišnosti sa neprekonajú nikdy, lebo moslimskí utečenci sú presvedčení o svojej vyvolenosti, to znamená o tom, že Alah od nich očakáva, aby všade šírili jedinú pravú vieru a tento pogram majú do hláv natĺkaný od útleho detstva.

V Rakúsku je takmer polovica nezamestnaných buď utečenci alebo cudzinci. Vo Viedni je to 61 percent a v krajine sú oblasti, kde je to až 70 percent.

Autori analýzy úvadzajú, že utečenci troch národností robia najväčšie problémy. Sú to Afgáni, Čečenci a Sýrčania (nie kresťanskí). Okrem toho sú masívne problémy s Čečencmi aj preto, lebo sú extrémne agresívni a často majú násilnícke sklony. Boli zadokumentované početné prípady, keď ohrozovali pracovníkov Úradov práce, alebo ich napadli, keď mali u nich termín, a to najmä vtedy, keď sa im pokúšali sprostredkovať prácu. Medzi zamestnancami Úradov práce sa preto šíri atmosféra strachu a paniky z ohrozenia na živote.

Mnohí zamestnanci žiadajú o zabezpečenie ochrany svojej a kolegov počas práce profesionálnymi ochrankármi.

Strach majú ale ešte aj z iného dôvodu.

Obávajú sa, že utečenci ich môžu pomocou svojich právnikov a rôznych proutečeneckých organizácii obviniť z diskriminácie. Preto robia všetko preto, aby im vyhoveli a si ich nepohnevali.

Sú známe početné prípady, že zamestnaci Úradu práce svojim nebezpečným „klientom“ neponukli jazykové kurzy ani prácu, len aby ich neprovokovali a nerozhnevali.

Z uvedených faktov je jasné, že veľká väčšina týchto utečencov v Rakúsku nebude nikdy pracovať a budú len poberať celý život podporu. Tí čo sú starší ako 40 rokov sa vo veľkej väčšine prípadov nikdy nenaučia nemecky.

Správa hovorí aj tom, že dokonca mladiství migranti, už z druhej generácie, napriek tomu, že chodia alebo chodili do rakúskych škôl, majú len slabé jazykové poznatky. A ak ide o mladé moslimky, tak to je ešte oveľa horšie, lebo tie majú integráciu zakázanú priamo od svojich otcov, bratov a manželov, ak sú konzervatívni moslimovia, a to je veľká väčšina. Ich argument je ten, že nesmú mať kontakt s cudzími mužmi a s kresťanskými už absolútne nie.

Taká je pravda o integrácii v Rakúsku, ako o tom informuje analýza. Realita je však ešte oveľa horšia a nebezpečnejšia.

Európa! Európa - úboha si naša Európa!!

Veď takto zrádzaš samú seba, svoju kultúru i svoju históriu a preto stratíš aj svoju budúcnosť.

Určovať ti ju budú už len iní!