Rakúska lekárka mobilizuje občanov i kolegov do boja proti korona-očkovaniu detí

05.09.2021 23:12

Doktorka a tiež aj matka dvoch detí, Dr.med.univ. Maria Hubmer-Mogg založila v Rakúsku ešte v máji  spoločnú iniciatívu lekárov a právnikov, ktorí robia osvetu medzi občanmi a burcujú ich do odporu a protestov proti nezmyselnému očkovaniu detí proti korone.

Medzičasom táto iniciatíva nadobudla už medzinárodné dimenzie a hlási sa k nej viac ako 300 lekárov a právnikov zo šiestich štátov EÚ.

Iniciatíva robí všetko pre to, aby oboznámila širokú verejnosť so svojimi argumentami proti veľmi spornému očkovaniu detí proti korone.

Pani Hubmer-Mogg hovorí, že je najvyšší čas ukázať odvahu.

Povedala, že deti, ak sa aj nakazia koronou, tak že sa to sotva prejaví ťažkým priebehom ochorenia a spravidla nie sú ani šíriteľmi infekcie. Okrem  toho deťom hrozia po očkovaní aj vážne sprievodné účinky.

Odvážna lekárka chce dať ustarosteným rodičom a mladistvým odborné vysvetlenie, prečo deti neočkovať.

Zároveň chce svojím posolstvom dosiahnuť aj kolegov a získať ich na svoju stranu, lebo – ako to vie z rozhovorov s nimi - čoraz viac lekárom sa stáva jasné, že s verejným naratívom nie je niečo v poriadku.

V dôsledku jej pozitívne agresívnej iniciatívy dostávajú čoraz viacerí lekári odvahu sa sami po prvý raz verejne vyjadriť kriticky.

To je podľa nej nesmierne dôležité, lebo dosiaľ sa mnoho lekárov neodvážilo priznať,  že vedia o viacerých prípadoch ťažkých zdravotných následkov po očkovaní proti korone – a tak tieto zostali zamlčané.

Doktorka Hubmer-Mogg je presvedčená, že počet nezaregistrovaných následkov očkovania proti korone je veľmi vysoký.

Uvádza, že vie o jednej detskej nemocnici v Rakúsku, kde bol oficiálne zaznamenaný len jeden zo štyroch takých prípadov. Ostro kritizuje rakúskeho ministra zdravotníctva Wolfganga Mücksteina za to, že luhal, keď vyhlásil, že WHO vydala odporúčanie pre očkovanie detí proti korone.

Za niečo také by mal minister okamžite odstúpiť, lebo sa stal nedôveryhodnou osobou!

Pripojiť sa k tejto medzinárodnej iniciatíve rakúskej lekárky by mohlo a malo byť zaujímavé aj pre slovenských lekárov, zdieľajúcich podobné názory.

 

Tel.:    +43 664 4143612       E-M: maria.hubmer-mogg@protonmail.com