Rakovinové tumory, ktoré putujú aj do centrálneho nervového systému

27.09.2014 12:23

 

Metastázy v mozgu sú veľmi často odtrhnutými čiastočkami rakovinových tumorov z pľúc a prsníkov. Ale aj zhubný melanóm, tzv. čierna kožná rakovina, sa može týmto spôsobom dostať do centrálneho nervového systému a platí to aj pre karcinóm obličkových buniek. Iné druhy rakovinových tumorov sa len veľmi zriedkavo stávajú príčinou metastáz v mozgu. 

Aj o lymfómoch a leukémii vieme, že ich karcinómne produkty sa môžu dostať až do mozgu.

V tomto prípade však nehovoríme o mozgových metastázach v  užšom slova zmysle, lebo tieto druhy tumorov spočívajú na rakovinovom ochorení krvných buniek, ktoré sa tak či tak môžu hneď rozšíriť po celom organizme.

Približne u každého desiateho pacienta je rakovina objavená až vtedy, keď sa u neho zistia  mozgové metastázy. Také zistenie je možné napríklad cez epileptické záchvaty. 

Ak sa nepodarí objaviť pôvodný tumor, ktorý po istom čase následne spôsobil mozgové metastázy, tak v tom prípade sa hovorí o CUP-syndróme (anglicky - cancer of unknown primary),teda o rakovine s neznámym primárnym tumorom.