Radikálni moslimovia oslavovali v Jeruzaleme dobytie Konštantinopolu a chcú dostať pod kontrolu aj Rím

27.02.2020 23:41

V hlavách, a to nielen fundamentalistov, ale aj nespočetných iných moslimov, existuje stále idea vlády islamu na celom svete. A fundamentalisti to hovoria aj celkom otvorne a kujú adekvátne plány, v rámci ktorých majú byť všetci „neveriaci“ podriadení vláde islamu, pričom musí byť dobytý tak Jeruzalem ako aj Rím.

Podujatie oslavujúce krvavé obsadenie Konštantinopolu osmanskými moslimami v januári roku 1453 sa nedávno konalo v al-Aksá-mešite v Jeruzaleme a v mainstream médiách Európy nebola o tom vôbec žiadna zmienka. Informovali o tom len izraelské médiá.

EÚ médiá nám oveľa radšej hlásajú klamstvá o islame, ktorý podľa nich chce len mier a si želá bratstvo so všetkými, teda s “nevercami“, včítane Židov.

Organizátorom podujatia  bolo transnacionálne islamistické hnutie, ktoré bolo založené v roku 1950 palestínskym religióznym fanatikom Din-an-Nabhanim. Toto hnutie – spolu s ďalšími - bojuje za vytvorenie celosvetového kalifátu, kde bude určovať všetko len Korán.

Na „bojovom“ podujatí moslimov v Jeruzaleme bol hlavným kazateľom palestínsky islamista Nidhal Abu Ibrahim, ktorý sa označuje ako učenec islamu a teda musí byť aj excelentným znalcom Koránu a aj jeho exegétom. Vo všetkom sa odvoláva len na Korán.

Okrem iného tam svojim fanatickým poslucháčom povedal:

„Alah nám sľúbil kalifát. Tento kalifát bude čoraz viac upevňovať svoju moc, až napokon dobyje aj Rím. To celé je len otázkou času. A tento kalifát bude mať Jeruzalem ako svoje hlavné mesto. Potom si islam podrobí svojich susedov a rozšíri sa po celom svete. Všetkých „nevercov“ musíme prinútiť, aby sa podriadili slovám Alaha a si ich vysoko ctili.“

Kazateľ bol pozdravovaný a prerušovaný nadšeným súhlasným potleskom prítomného davu moslimov.

Jeho záverečné slová zneli ako slová šialenca a či ako slová stredovekého inkvizítora – tu je len posledná veta:

„Vzoprite sa sluhom satana (tým sú mienení predovšetkým kresťania a židia), a to je USA, Rusko, Západ, a to sú aj všetci tí, ktorí s nimi spolupracujú.“

Potom nasledovalo spoločné opakovanie, a či skandovanie viet:

„Táto al-Aksá-mešita bude oslobodená. Kalifát nám sľúbil sám Alah – Rím bude náš - Alahu Akbar.“

Treba si uvedomiť, že toto podujatie je len jedným z nespočetných podobných ďalších, ktoré však ostávajú pred nami utajené.

 

Ak toto nie sú nebezpečné hrozby všetkým kresťanom, tak potom sú tí z nás, ktorí to ignorujú a popierajú, zradcovia kresťanskej civilizácie – podobne, ako boli tí v Európe, ktorí sa len nečinne prizerali, keď hordy Osmanov zobrali kresťanom ich posvätné mesto Konštantinopol a zničili celú kresťanskú Byzanciu, aby sa potom naplno zahryzli do Európy.