Pyramídy v Európe? A dokonca oveľa staršie ako egyptské?

26.10.2014 00:33

Podľa klasickej archeológie a egyptológie nemôžu v Európe existovať žiadne pyramídy, lebo v Európe podľa konzervatívnych vedcov neexistovala nijaká dávna vyspelá civilizácia, podobná egyptskej alebo sumerskej, ktorá by ich bola schopná postaviť. 

Na sever od Sarajeva, neďaleko niekdajšieho sídla kráľov Bosny, sa týči do výšky tajuplne pôsobiaca skalná formácia. Je to 220 metrov vysoký vrch Visočica, pod ktorým leží mestečko Visoko. Medzi domácim obyvateľstvom sa už dávno hovorilo, že v kopci sa ukrýva pyramída. Už samotná forma kopca je nezvyčajná a veľmi pyramídu aj pripomína. 

Etablovaná archeológia, z pochopiteľných dôvodov, niečo také nemôže nikdy pripustiť ani akceptovať.

Americký podnikateľ a archeológ Sam Osmanagich bol už dávno presvedčený o existencii tejto pyramídy a nedávno vydal knihu, kde dokazuje, že pyramída v kopci Visočica, pod nánosmi pôdy, porastenej vegetáciou, skutočne existuje a že je najmenej 25 000 rokov stará. 

Osmanagich tvrdí aj to, že v jej blízkosti existujú ešte ďalšie štyri pyramídy, podobného veku. V údolí, ktoré je obklopené pyramídami, boli objavené systémy podzemných chodieb, dlhé niekoľko kilometrov, ktoré spájajú všetky tajuplné štruktúry, súvisiace s pyramídami.

V Osmanagichovej knihe sú opísané aj ďalšie pyramídy, o ktorých oficiálna archeológia zaťato mlčí, ako napríklad pyramída na Kanárskych ostrovoch.