Putinov nemecký sedliak. Ak Nemec objaví Rusko naozaj, tak je to láska na celý život

08.07.2018 23:25

V priebehu dejín už bolo mnoho Nemcov, ktorí keď objavili rýdzosť ruskej duše a krásu a rozmanitosť širokánskej nedoziernej ruskej zeme, tak sa do oboch nesmrteľne zamilovali.

Jedným z nich je aj Stefan Dürr. Narodil sa v roku 1964 v Eberbachu, ktorý leží na rieke Neckar v nádhernom Odenwalde v blízkosti svetoznámeho Heidelbergu. Už ako malého chlapca ho fascinovalo poľnohospodárstvo a rýchlo sa zaúčal do jeho tajov vo veľkom poľnohospodárskom podniku svojich rodičov. Malebný Eberbach poznám veľmi dobre. Pred mnohými rokmi som tam pracoval nejaký čas ako inžinier.

Môj priateľ, známy nemecký astrofyzik, prof. Gondolatsch z Heidelbergu, ktorého som niekoľkokrát navštívil v jeho dome v Eberbachu, poznal veľmi dobre rodinu Dürovcov a rozprával mi aj o nadanom mladíkovi Stefanovi, ktorý chcel zasvätiť svoj život agrárníctvu.

Keď Stefan Dürr začínal so štúdiom agrárníctva na Univezite Bayreuth, tak už bol naslovovzatým odborníkom tejto vedy. Už čoskoro ho však mal osud zaviať po prvý raz do ďalekého a v tom čase pre neho celkom neznámeho Ruska.

V roku 1989 v rámci nemecko-ruskej výmeny praktikantov v oblasti agrárneho sektoru sa stal jedným z prvých nemeckých praktikantov v Rusku po skončení studenej „vojny“.

Bola to láska na prvý pohľad – ako to Dürr vždy zdôrazňuje, keď sa ho niekto opýta na jeho vzťah k najväčšej krajine sveta. Jeho trvalý pobyt v Rusku sa začal tým, že  v poverení nemeckého veľvyslanectva v Moskve organizoval cesty odborníkov z oblasti ruského agrárníctva do veľkých nemeckých poľnohospodárskych podnikov.

Po niekoľkých pracovne veľmi aktívnych rokoch života v Rusku začal tam sám podnikať. Medzičasom už ruštinu ovládal takmer ako nemčinu. V roku 1998, po 9. rokoch pobytu v krajine, ktorá sa pre neho už stala krajinou jeho snov, vstúpil do obchodu s poľnohospodárskymi strojmi. V roku 2003 si nadobudol svoju prvú  poľnohospodársku firmu v Rusku. Už čoskoro sa stal jedným z najúspešnejších poľnohospodárskych podnikateľov Ruska. O sedem rokov neskôr bol majiteľom veľkého podniku Ekoniva, ktorý mal 100 000 hektárov poľnohospodárskej plochy a 11 000 kráv. Bol v Oblasti Voronež.

Okrem veľkej produkcie mlieka je Ekoniva číslom jedna v Rusku v obchode s poľnohospodárskymi strojmi. Dürr bol niekoľko rokov aj poradcom ruskej vlády počas privatizácie poľnohospodárskych plôch.

Vladimír Putin mu osobne odovzdal pred troma rokmi udelenie ruského občianstva. A bol to už ruský občan Dürr, ktorý ruskému prezidentovi vrele odporúčal „pomstu“ Západu - zavedenie ruských protisankcií voči EÚ.

Muž z Eberbachu produkuje na šiestich miestach svojej obrovskej agrofirmy – jedno z nich sa nachádza hlboko v Sibíri – mlieko, obilie, mäso, osivo a predáva poľnohospodárske stroje.

Nedávno pri Kaluge otvoril už siedmu pobočku firmy, s 2 800 kravami a už pripravuje otvorenie ďalšej pobočky. Je štvrtým najväčším producentom mlieka v Rusku – 100 000 ton mlieka ročne. Zamestnáva viac ako 4 000 pracovníkov. Vlastní už 60 000 kráv a 200 000 hektárov pôdy a rastie ďalej. 

Dürr je z Ruska a z Putina nadšený a hovorí, že kto je schopný a pracovitý, tak mu v obrovskom Rusku stoja všetky dvere otvorené. Je aktívny aj v politike, a tak Nemecko ako aj Rusko v ňom vidia optimálny „most“ medzi Východom a Západom. Za ženu má Rusku a má s ňou štyri deti.

Najmä v posledných rokoch ho viackrát navštívili nemeckí žurnalisti a jedna z ich otázok znela:

„Gibt es die russische Seele?“

„Ja. In Russland sind menschliche Beziehungen sehr viel wichtiger als in Deutschland. Man trifft Entscheidungen eher aus dem Bauch heraus. Ein Beispiel: Wenn man viel zu tun hat und Besuch von Freunden oder Verwandten bekommt, kann man nicht sagen, man hat keine Zeit. Das ist einfach nicht möglich. In Deutschland wäre das anders.“

 

„Existuje príslovečná ruská duša?“

„ Áno. V Rusku sú medziľudské vzťahy oveľa dôležitejšie ako v Nemecku.Rusi sa neraz rozhodujú len tak z brucha. Príklad - keď máte práve veľa práce a dostanete nečakanú náštevu priateľov alebo príbuzných, tak nemôžete povedať, že nemáte čas. To je jednoducho nemožné. V Nemecku by to bolo inakšie.“

A nakoniec Dürr nemeckým redaktorom zakaždým prízvukuje, že Nemecko mu absolútne nechýba a že Rusko je pre neho najskvelejšia krajina, kde sa cíti dokonale šťastný, a to tak po pracovnej, ako aj po ľudsko-emocionálnej stránke.

 

Je to priam neuveriteľný príbeh – Šváb z Odenwaldu našiel zmysel života a životné šťastie až v Rusku.