PSYCHOLÓGIA STRACHU --- 3. časť: Štyri základné druhy strachu

27.12.2017 20:12

1, Strach pred stratou vlastného ega upadnutím do závislosti od iného ega  

2, Strach pred zmenou, ktorý sa zažíva ako neistota

3, Strach pred nevyhnutnosťou, ktorá vyvoláva pocit ohrozenia existencie 

4, Strach pred staním sa sám sebou

 

Všetky naše strachy sú len variáciami základnych štyroch strachov. Každý jedinec zažíva v živote rôzne strachy rôznej intenzity a rôznej časovej dĺžky. Treba si uvedomiť, že intenzita strachu a druh strachu závisí vo veľkej miere od našich genetických dispozícií, od našej osobnej biografie, ako aj od prostredia v ktorom žijeme a ktoré nás ovplyvňovalo a do veľkej miery aj vnútorne programovalo.

Tak ako každý z nás má svoju vlastnú históriu, tak majú svoju históriu aj strachy, ktoré v sebe nosíme. Neraz sú strachy iných ľudí pre nás ťažko pochopiteľné, a to najmä v tom prípade, keď nie sme pre ne náchylní a či dokonca máme voči nim absolútnu imunitu.

Naša genetika a životné prostredie, kde žijeme, ktorého súčasťou jej aj rodina, v ktorej dospievane, ako aj spoločnosť, v ktorej sa nachádzame, sú tými faktormi, ktoré určité strachy do nás takpovediac zasadia a iné strachy zase vypudia, prípadne ich do nás vôbec nepripustia.

Najviac človeka deformujú strachy, ktoré získa v detstve, lebo dieťa má sotva možnosti sa pred nimi brániť a si ich vyhovoriť ako neopodstatnené a či nezmyselné.

Trvalé strachy, ktorých sa človek nedokáže zbaviť a ani sa im nevie brániť, tak vyvolajú v ňom napokon ťažké neurózy, z ktorých sa neraz vyvinú aj organické choroby a poruchy.

Čím jednoduchšie intelektuálne štruktúry niekto má, tým ľahšie podľahne rôznym strachom, ktoré ho neustale prenasledujú, alebo ktoré veľmi ľahko prepuknú.

Každý, kto trpí na neodvôvodnené strachy, ktoré ho doslova prenasledujú, tak by mal vyhľadať psychoterapeuta, lebo strach ako sprievodca života niči aj jeho kvalitu.

 

Pokračovanie nasleduje