PSYCHOLÓGIA STRACHU --- 2. časť: Existuje možnosť ako strachy eliminovať a či redukovať na správnu mieru

25.12.2017 21:34

Treba ale prízvukovať, že zdravá miera strachu je pre človeka dôležitá. Je to niečo podobné ako v prípade agresie. Aj zdravá agresia je pre človeka dôležitá a potrebná.

V jej prípade ide o to, aby sa jedinec dokázal v živote presadiť a uplatniť. Kto ju vie rozumne nasadiť (bez toho, aby sa stal pritom detruktívny), keď ide o presadzovanie pozitívnych záujmov a konštruktívnych cieľov, tak ich naplnenie dosiahne ľahšie a rýchlejšie, ako niekto, kto túto vlastnosť nemá.

Na druhej strane je však aj zdravá miera strachu, ktorá sa prejaví u človeka v istých nebezpečných situáciách, v ktorých sa nachádza, dôležitá a má zmysel. Lebo taký strach ho núti ku konaniu, ktoré mu môže zachńiť život, prípadne ho vystríha pred tým, aby sa nedostal do situácie, ktorá ho môže ohroziť a spôsobiť mu škodu alebo veľké nepríjemnosti.

V dnešnom modernom svete čoraz viac narastá množstvo situácií a faktorov, ktoré vyvolávajú v človeku pocity neistoty, ohrozenia a neraz aj zničenia jeho existencie.

Veľa ľudí podľahne týmto strachom takou mierou, že ich neustále prenasledujú a robia im zo života doslova peklo. Preto je dôležité si uvedomiť, že existuje možnosť, ako tieto strachy eliminovať a či redukovať na správnu mieru.

Tou možnosťou je rozvinutie istých potencialít a energií, ktoré strach tlmia: Poznanie, múdrosť, láska, pokora, súcit, nádej, sociálne cítenie a milosrdenstvo. 

Strach existoval a bude vždy existovať, v priebehu časov sa menili len objekty a fenomény, ktoré v ľudoch vyvolávali strachy. Záživanie strachu patrí k nášmu bytiu, k našej existencii. Dôležité je nemať strach pred strachom – musíme sa však naučiť žiť s tým, že existuje, ale zároveň musíme vedieť ako s ním optimálne zaobchádzať a ako sa mu postaviť zoči voči.

Strach sa v človeku prebúdza zásadne vždy vtedy, ak sa dostane do situácie, ktorú nedokáže vyriešiť. Je to strach zo zlyhania. Tých situácií je v živote nespočetne veľa. So strachom je spojené veľmi mnoho situácií, keď prichádza k zmene niečoho v našom zabehanom živote.

Len niekoľko príkladov: Napríklad strach žiaka, keď sa rodičia presťahujú do iného mesta a on musí prestúpiť do novej školy. Strach z prvého rande mladého človeka. Strach z maturitnej skúšky. Strach z toho, či človek obstojí na novom pracovnom mieste.

Z hľadiska psychológie poznáme štyri základne formy strachu:

Pokračovanie nasleduje