Prvá šaria-banka v Nemecku. Nasledovať budú ďalšie

22.05.2018 23:12

Jej názov nie je ničím nápadný. A aj keď do nej vojdete, neuvidíte nikde nič, čo by signalizovalo, že ide o banku islamskú, ktorá pracuje podľa zákonov šarie.

Obchodný model Kuveyt-Türk Bank je ale vypracovaný a modifikovaný úplne konformne so šariou. To sa však dozviete až potom, keď sa vám pri prvej návšteve banky po rozhovore s jej pracovníkom zapáčil jej obchodný model a chcete sa stať jej klientom.

KT Bank pracuje veľmi úspešne a je prísne kontrolovaná tzv. Radou etiky šarie. Banka neberie žiadne úroky za pôžičky, ale investície napr. do obchodov s alkoholom, ako aj  do obchodov s bravčovým mäsom i tabakom sú striktne zakázané. Má prísne stanovené, na aké investície smú byť vydané jej peniaze a na aké nie.

V Kolíne n. R. je jej šéfom Ayhan Cenziger. V žiadnej inej spolkovej krajine nežije toľko moslimov ako v Severnom Porýni-Vestfálsku (ktorého najväčším mestom je Kolín), kde ich je viac ako poldruha milión.

Cenziger si je istý, že nebude dlho trvať a takmer všetci sa stanú klientami jeho banky a si je istý, že aj počet kresťanských zákazníkov rýchlo porastie.

Moslimskej banke sa darí veľmi a bude expandovať. A už teraz priťahuje aj nemoslimov. Je ich až 15 percent z celkového počtu klientov banky.

Banka rozmnožuje svoje financie len investíciami do reálnych tovarov. Šaria jej nedovoluje obchodovať s akciami, s cennými papiermi a ani v oblasti obchodu so zbraňami nesmie byť banka aktívna.

Klienti banky majú podiel na jej ziskoch, ktorý je úmerný kapitálu, ktorý jej dali k dispozícii. Moslimská KT Bank má centrálu vo Frankfurte a okrem Kolína je aj v Berlíne a Mannheime. Plánuje rýchle zakladanie pobočiek aj v ďalších nemeckých mestách a aj svoje rozšírenie do Francúzska a postupne do ďalších EÚ štátov.

Skutočnosť, že takto rastie enormne aj politický vplyv islamu v EÚ, nemusím zdôrazňovať. Týmto spôsobom sa nejednému Nemcovi, ktorý je klientom banky, ktorú riadi a ovláda zákon šarie, začína pozdávať aj šaria.

A práve o to politickému islamu ide – kto akceptuje šariu, ten akoby v podstate už bol moslimom.

Jeden moslimský imám mi prezradil:

„V Nemecku je už veľa kresťanov, ktorým my hovoríme, že sa už stali anonymnými moslimami.“