Prúdy migrantov obsadia Nemecko rýchlejšie ako by to dokázala armáda dobyvateľov

11.11.2019 23:03

Tak sa vyjadril pred niekoľkými mesiacmi republikánsky poslanec USA, Steve King, ktorý mal za sebou niekoľko týždňov cestovania po Európe, pričom ťažiskom jeho cesty bolo Nemecko. Počas svojej cesty mal rozhovory s viacerými politikmi, ale hovoril aj s mnohými migrantami.

Povedal, že fenomén obrovskej migrácie do Nemecka a Európy neznamená nič iné ako to, že európska kultúra má byť nahradená islamskou kultúrou.

Steve King povedal v rozhovore s nezávislým žurnalistom Hagenom Grellom:

„Na mojich cestách po Európe som odrazu pochopil, čo sa na vašom kontinente udialo. Prišlo k výmena kultúr – pôvodná kultúra je vymenená tým spôsobom, že prišlo k jej preniknutiu inou kultúrou.“

King tvrdí, že v moslimských krajinách prikázali imámovia masám moslimov, aby sa vydali na cestu do Európy.

Republikánsky poslanec King:

“Tento plán sa volá Hidžra a podľa Koránu (tak to vykladajú fundamentalisti) je to mierová migrácia, ktorá má za cieľ osídliť cudziu krajinu, a potom neskôr sa jej zmocniť. Toto je súčasťou moslimskej relígie a v Európe to teraz vidíme v praxi.

Moslimovia sa teda nemajú integrovať, ale majú si vybudovať vlastné enklávy s množstvom mešít a zakladať si vlastné moslimské rodiny. Keď sa to všetko po čase rozrastie, tak budú môcť skutočne prevziať aj celú krajinu a mať v nej svoju civilizáciu.

Túto tézu podporuje aj fakt, že okolo 80 percent migrantov sú mladí muži. A je úplne jasné, že si už teraz alebo neskôr prinesú aj svoje moslimské ženy, či dievčatá. 

Aj Erdogan vyzýva svojich krajanov, aby išli do Európy a aby využívali tamojšie sociálne systémy a splodili každý aspoň päť detí.“

Preto King odkazuje Európanom:

„Buďte hrdí na vašu kultúru, vašu reč, vaše dejiny. Ale dajte pozor a veľmi dobre si premyslite, koho pustíte do vašej krajiny a myslite aj na to, či bude obohatením vašej kultúry a čím prispeje vašej spoločnosti.“

Americký poslanec kritizoval nemeckých politikov za to, že ešte stále majú problém byť hrdými patriotmi, a to potom prenášajú aj na cely národ a pripomenul, že Nemecko svoju neslávnu minulosť spred viac ako 75 rokov už pozitívne spracovalo a sa z nej poučilo a nemusí sa preto stále ospravedlňovať.

Napokon ešte Nemcom zanechal jeden  dôležitý odkaz:

„Nemecko je len a len vaša krajina a len vy smiete o nej rozhodovať a nikto iný. A je vašou povinnosťou zachovať vašu skvelú kultúru a všetko čo ste dokázali - a je toho veľmi veľa - pre nasledovné generácie, ktoré vyjdu z vašej kultúry. Nepripustite nikdy, aby niekto vašu kultúru premenil a vzal vám vašu krajinu.“

K týmto múdrym a rozvážnym slovám skúseného amerického politka pripojím už len to, čo povedal o svojom národe v 18. storočí skvelý filozof a mystický básnik Friedrich Hölderlin:

„Nepoznám na svete žiadny iný národ, ktorý by bol vo svojom vnútri tak hlboko rozpoltený ako je môj vlastný národ.“

Táto vnútorná rozpoltenosť Nemcov sa tiahne ako červená niť celou ich históriou – už dávno pred Hölderlinom – a stále aj po ňom, až do dnešných dní.

A niet najmenšej nádeje, že by sa jej Nemci dokázali niekedy zbaviť.