Prišiel k nám do našej slnečnej sústavy objekt, ktorý vyrobili Mimozemšťania?

09.11.2018 23:40

Minulý rok v októbri objavili astronómovia pomocou teleskopu veľmi neobyčajný bizarný objekt, ktorý sa pohyboval medzi Slnkom a Zemou. Nikdy predtým nebol v našej slnečnej sústave tento objekt spozorovný. Publikoval som o tom krátko po jeho objavení viacero článkov. Dostalo sa mi do rúk aj niekoľko veľmi dobrých záberov objektu a vyslovil som v článkoch presvedčenie, že ide o produkt inteligentných bytostí. 

Objekt bol objavený teleskopom na Havaji. Astronómka Karen Meech, ktorá pracuje na Inštitúte pre Astronómiu na Univerzite Havaj povedala v októbri 2017, že objavený objekt je nanajvýš pozoruhodný, lebo sa formou a rozmermi celkom odlišuje od obvyklých kozmických objektov ako su asteroidy, meteóry, metority a pod.

Jeho forma je veľmi pravidelná a je 400 metrov dlhý a hrubý 40 metrov. Podobá sa veľkej tehle a vyznačuje sa zvláštnou červenkasto-hnedastou farbou svojho povrchu. Ani táto farba nebola dosiaľ pozorovaná u bežných kozmických telies, ako ich pozná astronómia.

Astronómovia dlho analyzovali a rozoberali pôvod tohto objektu a pokúšali sa aj viackrát špeciálnymi prístrojmi preskúmať, či z objektu vychádzajú nejaké signály – nezachytili však žiadne. Aj keď sa oficiálne nevyjadrili, že môže byť mimozemského pôvodu, tak z tohto už je jasné, že túto možnosť aspoň pripúšťali.

Vychádza to aj z toho, že vedci tento objekt kategorizovali ako prvý objekt vôbec, ktorý k nám prišiel  z medzihviezdneho priestoru, to znamená, že zo vzdialenej slnečnej sústavy, alebo dokonca z hĺbok kozmu.

Konečne sa ale dvaja astronómovia minulý týždeň odvážili „von s pravdou“. Abraham Loeb a Shmuel Bialy z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics oznámili, že podľa ich rozborov objektu by v jeho prípade mohlo isť o  tzv. solar sail využívaný pre pohyb  kozmických rakiet. 

Ďalšie úvahy smerujú k tomu, že ho mohla stratiť kozmická raketa cudzej civilizácie (či už s posádkou, alebo bez nej), ktorá prechádzala cez našu slnečnú sústavu. Či to bolo v nedávnej minulosti alebo pred mnohými tisícročiami, to sa už zistiť nedá nijako.