Príroda vynašla viacúčelové "náradia": Bez toho by organizmy nemohli existovať

21.04.2016 21:55

Každá organická molekula má svoju špeciálnu funkciu:

DNK- dezoxyribonukleová  kyselina - je "skladom" genetických informácií

RNK - ribonukleová kyselina -  je prevažne prenášačom informácií

Proteiny sú "robotníci" - to znamená, pracujúce molekuly

Lipidy sú podpornými "stavebnicovými súčiastkami"

Uhlohydráty sú zásobníkmi energie

Všetky tieto molekuly však môžu prevziať aj iné funkcie. Napríklad Lipidy a proteíny môžu slúžiť aj ako zásobníky energie.

Uložená energia sa uvoľňuje, respektíve získava, keď sa chemicky rozloží glukóza, lipidy a proteíny. Táto uvoľnená energia sa potom využíva na vybudovanie iných molekúl, prípadne na to, aby sa isté molekuly premenili na iné molekuly, alebo sa využíva aj na transport molekúl. Tiež je možné túto energiu využiť na udržiavanie konštantnej teploty organizmu, ako aj na ďalšie biologické funkcie.