Pripravuje sa vznik štátu Nemecko-Francúzska Federácia?

11.09.2020 23:53

V Berlíne i Paríži sa množia hlasy, že EÚ v takej forme, v akej je v súčasnosti, nemá nijakú perspektívnu budúcnosť a že je v nej veľa štátov, ktoré sa v podstate len nechávajú ťahať dvoma motormi – nemeckým a francúzskym.

Teraz sa za takú federáciu vyslovili dve známe osobnosti - Zelený politik, ktorý má francúzske i nemecké občianstvo Daniel Cohn-Bendit a nemecký politológ a publicista Claus Leggewie.

Spoločne žiadajú v nemeckých médiách, aby sa Nemecko a Francúzsko spojili do jedného štátu s federatívnym charakterom.

Niečo také by samozrejme automaticky znamenalo koniec Európskej Únie, alebo jej ďalšiu existenciu bez týchto dvoch štátov, čo je však takmer absolútne nepravdepodobné.

Cohn-Bendit a Leggewie uvádzajú viacero dôvodov, prečo je pre Francúzov a Nemcov priam životne dôležité, aby tento krok urobili.

Francúzov a Nemcov spája navzájom oveľa viac ako každého z nich s nejakým iným európskym národom.

Etnicky sú si veľmi príbuzní – veď pochádzajú z najväčšieho germánskeho etnika – Frankov a mocná Franská ríša (sused našej Veľkej Moravy) bola ich spoločnou vlasťou.

A čo je dôležité, tak sú si kultúrne i intelektuálne veľmi blízki. Najviac veľkých európskych mysliteľov je z Francúzska a Nemecka.

Cohn-Bendit a Leggewie tvrdia, že táto federácia by dokázala oveľa lepšie odolávať politickému tlaku najväčších mocností Ruska, USA a Číny, ako to je schopná rozháraná, hašteriaca sa a nejednotná EÚ.

Obaja vyhlásili, že jednota EÚ je narúšaná mocnými a vplyvnými aktérmi v cudzine a sabotérmi vo vnútri EÚ.

Ku krajinám v EÚ, ktoré prechovávajú nedôveru voči Nemecku a Francúzsku patria podľa nich predovšetkým Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Grécko, Taliansko a krajiny vyšehradskej štvorky.

Cohn-Bendit a Leggewie pripomínajú, že spojenie Francúzska a Nemecka do jedného štátu s jedným prezidentom nie je nijakou novou ideou.

Už Konrad Adenauer a General de Gaulle a neskôr aj Gerhard Schröder a Jacques Chirac pokladali takéto spojenie za optimálny štátny model budúcnosti pre Nemcov a Francúzov.

A skutočne mnohé poukazuje na to, že sa v „tichosti“ v tomto smere už niečo pripravuje.