Primátor, bývalý policajt, žiada ministra vnútra o pomoc proti bandám mladistvých migrantov

01.08.2019 22:47

Primátor nemeckého mesta Saarlouis, Peter Demmer SPD, ktorý bol 39 rokov policajtom, sa obrátil otvoreným listom v neobyčajne naliehavom tóne na svojho sárskeho ministra vnútra Klausa Bouillona CDU. 

Ministrovi oznamuje, že v meste narastá počet nebezpečných bánd mladých migrantov, ktoré čoraz viac ohrozujú bezpečnosť občanov. Požiadal ministra o pridelenie väčšieho počtu policajtov do Saarluis, mesta s 38 000  obyvateľmi.

O. i. píše ministrovi nasledovné:

Nur ein Mehr an Beamten auf der Straße bringt ein Mehr an Sicherheit und die Gewähr, dass wir auch noch in Jahren Herr der Lage in unseren Städten und Gemeinden sind.“

„Len viac policajtov v uliciach, bude znamenať viac bezpečnosti a aj záruku, že aj v budúcich rokoch budeme pánmi situácie v našich mestách a  obciach.“

 

V týchto riadkoch zaznievajú slová, ktoré veľmi dobre vedia o dramatickej hrozivosti situácie v Nemecku a sú v nich obsiahnuté aj veľké obavy primátora – dlhoročného skúseného policajta – o budúcnosť krajiny.

Peter Demmer si je veľmi dobre vedomý toho, že ak sa v krajine radikálne nezmení politika, tak „Nemecko prestane byť pánom Nemecka“.

V jeho dvoch riadkoch, ktoré som uviedol, je jasne povedané, že tak ako je to v Saarlouis, tak je to aj v ďalších nemeckých mestách a obciach – a teda fakticky v celom Nemecku. 

A to je len štyri roky potom,  ako sa migrantská lavína prevalila do Nemecka. Ak sa nič nezmení, tak Nemecko už čoskoro bude sotva nemecké.

Ešte jedna doslova zúfalo znejúca časť z listu primátora ministrovi, svedčiaca o hanebnej porážke policajtov v Saarlouis:

Schmerzliche Erfahrungen mussten wir an unserem größten Fest, der Emmes, in diesem Jahr machen. In der angrenzenden Altstadt kam es in den frühen Morgenstunden der Festtage immer wieder zu massiven Problemen mit Jugendbanden, die allesamt Migrationshintergrund haben. In einem Fall musste die Polizei den ‚geordneten Rückzug‘ antreten, da das polizeiliche Gegenüber derart in der Überzahl war, dass die Unversehrtheit der Beamtinnen und Beamten gefährdet war.“

„Bolestné skúsenosti sme museli urobiť počas nášho najväčšieho sviatku, sviatku Emmes, v tomto roku. Vo štvrti Staré Mesto prišlo v skorých raňajších hodinách počas  sviatočných dní k obrovským problémom s bandmi mladistvých migrantov. V jednom prípade sa musela polícia dokonca celkom stiahnuť zo svojich pozícií,  lebo protivník bol v obrovskej číselnej prevahe a hrozilo zranenie , prípadne usmrtenie policajtiek a policajtov.“

 

Ak už množstvo ozbrojených policajtov sa obáva o svoje životy pred bandami migrantov, tak to už sú takmer vojnové pomery v uliciach Nemecka a občania sú bezmocne vydaní týmto bandám napospas.

A že si občania práve v Saarlouis zvolili za primátora policajta, to hovorí jasnou rečou o tom, aké nebezpečné pomery vládnu v meste.