Príliv a odliv morí je známa vec. Ale pohybuje sa v takom rytme aj kôra Zeme?

18.03.2018 12:23

Všetci dobre vieme o fenoméne prílivu a odlivu na moriach a oceánoch. Hodnota vzdutia – rozdiel hladiny vody medzi prílivom a odlivom - je však rôzna v závislosti na polohe miesta, kde vzdutie pozorujeme a od polohy Mesiaca a Slnka.

A všeobecne známe je aj to, že tento fenomén spôsobuje gravitačná sila Mesiaca a Slnka pôsobiaca na Zem.

Najväčšie vzdutie morskej vody na svete, až 21 metrov, bolo  namerané v kanadskom Bay of Fundy na Atlantiku.

Odpoveď na otázku v titulku je možno prekvapujúca, ale je realitou, že aj zemská kôra podlieha silám prílivu a odlivu, ale maximum v tomto prípade je len 55 centimetrov.

Toto maximálne vzdutie bolo namerané na ekvátore, kde je Slnko a Mesiac viac alebo menej v zenite a ich gravitácia ťahá hmotu vertikálne smerom hore. Len s veľmi precíznym gravimetrom možno namerať toto vzdutie zemského povrchu.

Ešte dodám, že gravitačný vplyv Mesiaca na Zem je oveľa silnejší, ako v prípade Slnka, a to v dôsledku toho, že je k Zemi oveľa bližšie.