Prieskum: 6 mesiacov zo života muži pozerajú na ženy, na mužov ženy len 4 týždne

05.08.2019 22:53

To zistil v prieskume Nemecký inštitút pre výskum medziľudských vzťahov. Muž sa v priemere venuje tejto činnosti každý deň 16 minút a upriamuje svoj zrak pritom na 8 žien.

Muži sa pritom najviac pozerajú na prsia, zadok a nohy žien. A čo oči?

Možno je to prekvapujúce, ale podľa prieskumu inštitútu, očiam žien muži venujú len minimálnu pozornosť. 

Inakšie je to v prípade žien. Ženy zaujímajú na mužoch ako prvé oči a potom zadok.

Žena daruje každý deň svoju vizuálnu pozornosť v priemere dvom mužom po dobu troch minút.