Pridajte sa k výzve našej Nitrianskej Deklarácie, ktorú sme poslali Jaroslavovi Rezníkovi RTVS

23.04.2019 23:42
Informáciu o tom, prečo žiadame pána Rezníka, aby pozval Hans-Georga Maassena do slovenskej televízie nájdete na tejto webovej stránke v článku z 13.4.:  Gauland: Hanba ARD, ZDF! Maassen musel hovoriť o zlyhaní utečeneckej politiky Merkel v maďarskej televízii.
 
Gauland: Hanba ARD, ZDF! Maassen musel hovoriť o zlyhaní utečeneckej politiky Merkel v maďarskej televízii

Viac tu: https://www.roman-bednar.com/moje-clanky/newscbm_567755/10/
Napíšte aj Vy J. Rezníkovi výzvu v podobnom znení, ako mu ju poslala Nitr. Deklarácia:
suverenitaslovenska@nitrianskadeklaracia.sk
An:'Roman Bednar'
17. Apr. um 13:38
Vážený pán Roman Bednar.
Odoslal som do RTVS žiadosť nasledovného znenia:
Vážený pán Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS.
Ako koncesionár RTVS a občan Slovenskej republiky Vás zdvorilo žiadam, aby ste dal pokyn svojim kompetentným zamestnancom pozvať  Hans-Georga Maassena exšéfa Spolkového úradu na ochranu ústavy NSR do slovenskej televízie, aby porozprával aj Slovákom to, čo už povedal Maďarom. Aby našich občanov mohol poinformovať o totálnom zlyhaní utečeneckej politiky nemeckej kancelárky. Pre nás radových občanov SR je takáto kvalifikovaná informácia dôležitá, aby sme mohli robiť svoje rozhodnutia.
S pozdravom Ing. Jozef Šedovič

 
Odoslal som aj požiadavku ďalším viac ako 100 ľudom aby sa tiež obrátili na RTVS s požiadavkou na odvysielanie rozhovoru s pánom Hans-Georgeom Maassenom. Predpokladám že desiatky ľudí sa na RTVS obrátia. Napriek tomu je pravdepodobné že RTVS to bude ignorovať. Uvidíme!
So srdečným pozdravom a želaním príjemného prežitia veľkonočných sviatkov J. Šedovič