Pri operačnom stole bude pracovať už aj Dr. Robot

23.09.2016 12:22

Nový a precízny spolupracovník lekárov pri operáciách sa volá STAR - Smart Tissue Auto nomous Robot. Je perfektným chirurgom, ktorý je dokonale obratný, mimoridne šikovný a pokojnejší ako ktorýkoľvek iný chirug - lebo nemá žiadne nervy.

Nový americký robot, odborník pre chirurgiu, dokáže presne rezať a zošívať aj v takzvaných submilimetrových dimenziách. Svoje neobyčajné chirurgické umenie si už vyskúšal a obstál lepšie ako na výbornú. Aj keď dosial pracoval len črevách a telách zvierat. Po prvých skúškach bude svoje umenie demonštrovať ešte niekoľkokrát pri testoch so zvieratami a potom čoskoro príde čas, že ho uplatní aj na živých ľudských telách.