Prekvapujúce zistenie: Ľudia s rakovinou zomierajú často na zlyhanie srdca a nie na rakovinu

29.11.2019 23:40

Po diagnóze rakoviny sa začne takmer pre každého pacienta strastiplná cesta jej liečenia, čo vyžaduje predovšetkým veľa psychických síl.

Nedávno uverejnil  European Heart Journal prekvapujúci fakt, ktorý vyplýva z dlhodobej štúdie amerických expertov:

Pri rakovinovom ochorení nie je tumor jediným problémom, pretože veľa pacientov zomrie na kardiovaskulárne ochorenie. Platí to najmä pre mladých ľudí.

Zmienená štúdia zachytáva viac ako tri milóny žien a mužov z USA, ktorí dostali rakovinu.

38 percent z nich zomrelo na rakovinu, ostatní zomreli na mozgovú porážku, na poškodenie ciev, a predovšetkým na ochorenie srdca.

Riziko  na smrteľné ochorenie srdca  u rakovinových pacientov je najvyššie v prvom roku po zistení rakoviny.

Aj v tomto prípade sú mladí pacienti – pod 35 rokov  - najviac ohrození.

Prečo rakovinoví pacienti umieraju neraz na zlyhanie srdca, to vedci nevedia s istotou povedať. Pravdepodobne je to však preto, lebo rakovinový tumor oslabí organizmus takou mierou, že tým veľmi trpí aj krvný obeh a v dôsledku toho napokon dôjde k ochoreniu srdca, ktoré končí smrťou pacienta.