Prekvapenie - starí Rimania mali aj špeciálne zbrane na zastrašenie nepriateľa

16.10.2016 11:14

Archeológovia objavili v Škótsku neznámy druh zbrane z rímskej antiky. Robili vykopávky na mieste, kde v druhom storočí bojovala rímska armáda, v ktorej bolo aj veľa Sarmatov z Panónie, proti domorodému obyvateľstvu.

Veľká časť Británie bola vtedy súčasťou rímskeho impéria. Sarmati boli bojovným národom, ktorý žil v povodí Dunaja, v Panónii a robil svojimi koristníckymi prepadmi Rímskej ríše v jej dunajských provinciách veľa rokov veľké problémy.

Až cisárovi Marcovi Aureliovi sa podarilo moc Sarmatov zlomiť a v rámci mierovej zmluve, ktorú po rímskom víťazstve urobil s ich kniežatmi, bol zadokumentovaný aj ich súhlas s tým, že elitná sarmatská bojová jazda sa stane súčasťou rímskej armády.

Zmienenou špeciálnou rímskou zbraňou, ktorú archeológovia vykopali v Škótsku, boli kamenné projektily o veľkosti ľudskej päste, ktoré vrhali rímske vrhacie stroje na nepriateľa až do vzdialenosti okolo osemsto metrov. Tieto projektily mali v strede dieru a keď boli vrhnuté, tak spôsobovali prenikavý piskot vyvolaný vzduchom, ktorý prechádzal cez dieru v ich strede. Na nepriateľov to pôsobilo vystrašujúco a neraz sa ich zmocnila panika a ochromenie.