Predseda CDU-frakcie napomína moslimské organizácie v Nemecku

16.08.2014 14:10

V Nemecku sa nebezpečne množia útoky a agresívne aktivity radikálnych moslimov a salafistov voči kresťanom. Volker Kauder, predseda frakcie CDU v Bundestagu, vyzýva moslimské organizácie v Nemecku, aby v krajine prevzali zodpovednosť za mierové spolunažívanie moslimov a kresťanov a aby našli otvorené a jednoznačné slová smerom k tým, ktorých sa to týka.

Kauder vyslovil svoje znepokojenie nad tým, že v Nemecku sa situácia vyvinula už tak ďaleko, že kresťania sa vo svojej vlastnej krajine musia obávať pred útokmi radikálnych moslimov. Vo väčšine prípadov sa tak deje pri demonštráciách a v domovoch pre azylantov, ale prepady sa stávajú aj na uliciach a dokonca aj v obchodoch. 

Domovy azylantov v Nemecku sú preplnené, a to aj preto, že len zo Sýrie prišlo viac ako 60 000 utečencov do krajiny.

Vo veľkom nebezpečenstve sú za súčasnej neprehľadnej politickej situácii v Iraku predovšetkým kresťania a príslušníci jesidskej cirkvi. Aj z nich utekajú mnohí do Nemecka. 

Extrémistickí moslimovia atakujú v Nemecku nielen kresťanov, ale aj Židov a jesidov.

 

Môj komentár:

 

Konečne povedal aj významný politik vládnucej strany v Nemecku, že je potrebné vyvíjať tlak na tých moslimov v Nemecku, ktorí sa hlásia k toleranci a religióznej akceptancii príslušníkov iných relígií. Tlak v tom zmysle, že to nestačí len hlásať, ale treba to dokazovať aj činmi. Takými činmi, ktoré musia byť namierené výrazným spôsobom proti extrémistom vlastného religiózneho presvedčenia a organizovať aj demonštrácie, kde to verejne prejavia a odsúdia, s tým, že fanatizmus, nenávisť a netolerancia nie sú a ani nesmú byť obsahom relígie islamu.

Treba ešte pripomenúť, že najviac nenávidení a prenasledovaní, a to často aj umiernenými moslimami, sú konvertíti, teda osoby, ktoré boli pôvodne moslimovia a konvertovali na kresťanskú vieru. Pre netoleratných moslimov - a tých je mimoriadne veľa - je niečo také absolútnou zradou, lebo islam nedovoľuje prestúpenie na iné náboženstvo. 

Kto sa raz narodí ako moslim, musí ostať moslimom až do smrti. Preto moslimským konvertítom neraz hrozí smrť a v ich vlasti dokonca istá smrť. Moslim, ktorý konvertoval na kresťana, je v  očiach väčšiny moslimov oveľa nehodnejší ako napríklad kresťan, ktorý je z pohľadu moslimov nevercom len preto, lebo sa narodil na nesprávnom mieste, alebo preto, že ho ešte nikto nepoučil, že jedinou pravou vierou je len islam.