Pred 6 000 rokmi niekto zhotovil mapu Antarktídy, keď bola ešte bez ľadu - kto to bol ?

05.01.2015 00:51

Ide o takzvanú mapu Piri-Reisa - pod týmto menom vošla do histórie a je v Topkapi múzeum v Istanbule.

O jej záhadnom pôvode som sa zmienil aj v mojej knihe Tajomstvá a proroctvá kozmu (Bratislava 1993). Mapa je pomenovaná po tureckom admirálovi, ktorý ju v roku 1513 odkreslil zo starého originálu.  Najzaujímavejšie a zároveň najzáhadnejšie na jeho mape je to, že je na nej znázornená línia celého pobrežia Antarktídy, a to v stave bez pokrytia ľadovými horami a ľadovcami. Okrem toho pri jej zhotovovaní bola použitá vysoko rozvinutá technika mapovania, pri ktorej bola projektovaná guľova forma Zeme na rovnú plochu. Na mape je popri Antarktíde zobrazená aj celá južná Amerika s pobrežiami v Atlantickom i v Tichom oceáne.

Profesor Charles Hapgood, ktorý mapu analyzoval, sa v roku 1960 obrátil na vzdušné sily USA, lebo chcel počuť ich názor o mape, ako aj o tom, čo  je na nej zobrazené. Odpoveď v ňom vyvolala uspokojenie. Jeden podplukovník mu oznámil, že zdiela jeho názor, že je na nej zobrazená Antarktída. Geografické detaily na nej odpovedali až udivujúco exaktne seizmickému profilu povrchu Antarktídy pod ľadom, ktorý zhotovila britsko-švédska expedícia, ktorá tam bola v roku 1949. V súčasnosti je Antarktída pokrytá ľadovcami o hrúbke až poldruha kilometra. 

Podplukovník amerického letectva uviedol aj to, že je záhadné a nevysvetliteľné, ako môže mapa z roku 1513 vzhľadom na vtedajšie mizivé geografické poznanie, ukazovať ako vyzerala Antarktída pred tým, ako bola pokrytá ľadom. Hapgood podplukovníkovi neoznámil, že je oveľa staršia a v roku 1513 bola len odkreslená.

Podľa výskumov profesora Hapgooda a jeho tímu, sa začalo opätovné pokrývanie Antarktídy ľadom približne pred 6 000 rokmi. V období pred 12 500 až 6 000 rokmi nebola Antarktída pokrytá ľadom. Niekedy v tom čase niekto zhotovil zmienenú mapu. Tak ako je zhotovená, k tomu je jediné vysvetlenie, že Antarktída musela byť pozorovaná z veľkej výšky, minimálne z niekoľkých kilometrov.