Pred 2000 rokmi zomrel prvý rímsky cisár Augustus - Nemci zhotovili jeho prvý fantómový obraz

19.08.2014 11:37

 

Presne pred 2000 rokmi, dňa 19. augusta v roku 14, skonal prvý a najvýznamnejší rímsky cisár, ktorý vládol najdlhšie zo všetkých cisárov antického Ríma. Zomrel v blízkosti dnešného mesta Neapol. 

K výročiu jeho smrti pripravili Nemci prekvapenie - jeden známy nemecký historik a kriminálna polícia spolkovej krajiny Porýnie-Westfálsko zhotovili fantómový portrét Augusta.  

V júli tohoto roku prišla do LKA NRW (Krajinský kriminálny úrad) neobvyklá návšteva.

Profesor histórie z Aachenu, Dr. Klaus Scherberich priniesol na úrad kriminalistov bustu cisára Augusta. Na základe tejto busty mali špecialisti na zhotovovanie fantómových obrazov hľadaných osôb, zhotoviť fantómový obraz rímskeho cisára, pričom mal byť dodatočne virtuálne zmenený na možný výzor Augusta ako päťdesiatnika.

Existuje síce viacero podobizní a búst Augusta, ale všetky ukazujú len mladého, výzorom silne zidealizovaného cisára.

Pre expertov LKA NRW to nebola nijaká ťažká úloha. Nové však pri tejto ich práci bolo to, že jeho fantómový obraz museli dodatočne nechať "stárnuť", aby napokon dostali realistický obraz muža okolo päťdesiatky.

Pri príležitosti dvojtisícročného výročia smrti Augusta pripravil štyri múzeá v pohraničnom priestore Nemecka a Holandska - v Aachene, Jülichu, Heerlene a Maastrichte - spoločnú výstavu. Motto výstavy, ktoré všetky tieto mestá spája, je skutočnosť, že všetky štyri vznikli v čase, keď v Ríme vládol práve cisár Augustus. 

Augustus sa narodil ako Gaius Octavianus 23.septembra roku 63 p.n.l. v Ríme. Ako cisár vládol Rímu neuveriteľných 40 rokov. Z republiky, ktorá v jeho čase existovala nepretržite už niekoľko storočí, urobil cisárstvo - pôdu k tomu pripravil už Július Cézar - a bola to jeho zásluha, že počas jeho vlády, bola Rímska ríša relatívne stabilná. 

Po jeho smrti sa začal pomalý, ale nezvratný úpadok Ríma, ktorý vyvrcholil v štvrtom storočí, keď sa rímske cisárstvo rozpadlo na dva útvary - Západorímsku a Východorímsku ríšu. Destabilizovali ho a napokon aj ovládli Germáni, ktorí neskôr vytvorili veľkú, stabilnú a dominantnú ríšu Frankov. Na ich území potom o niekoľko storočí vzniklo Nemecko a Francúzsko.