Prečo vznikajú niekoľko dní pred zemetrasením v pôde elektromagnetické výboje?

02.06.2021 23:20

Zemetrasenia patria medzi najväčšie prírodné katastrofy, aké nás postihujú. Silné zemetrasenia spôsobujú obrovské materiálne škody a zároveň usmrtia tisícky ľudí, ktorí sú nimi neraz prekvapení aj v spánku, keď sa zem začne triasť v noci. Dosiaľ ich vôbec nedokážeme predpovedať a už vobec nie exaktne.

Už dávnejšie je ale známe, že predtým ako príde k zemetraseniu, tak je možné pozorovať, a či lepšie povedané, merať v zemi krátke, opakujúce sa elektromagnetické výboje.

Japonskí vedci z Univerzity Shinshu pod vedením profesora Enomota sa zaoberali niekoľko mesiacov s týmto fenoménom a sú si istí, že sa im podarilo objaviť kauzálny súvis medzi zemetrasením a elektromagnetickými výbojmi.

Až dosiaľ nebolo jasné, ako by zemetrasenie mohlo vyvolať elektromagneticke vlny, a to dokonca ešte podstatne skôr, ako k nemu príde. Sú zadokumentované prípady, že k týmto výbojom prišlo už niekoľko týždňov pred tým, ako sa zem začala otriasať.

Japonskí experti zistili, že elektromagnetické výboje vznikajú v plynoch, ktoré sa zhromažďujú v tzv. Fault valves (sú to akési podzemné „ventily“). V nich sú plyny čoraz viac zohrievané pôsobením narastajúcích síl, ktoré napokon privodia zemetrasenie. V rámci týchto procesov sa zvyšuje aj tlak na vrstvy zeminy a v trhlinách, ktoré pritom vznikajú sa uvoľňuje metán a oxid uhličitý, pričom sa uvoľňuje aj množstvo elektrónov a tak prichádza k seizmickým elektromagnetickým výbojom, ktoré predchádzaju zemetraseniu, ale pretrvávajú aj naďalej, a to aj počas zemetrasenia.

Vedci z japonskej univerzity sú presvedčení, že ďalšie výskumy týchto fenoménov nakoniec umožnia nájsť spôsob, ako bude možné relatívne presne predpovedať približný čas vypuknutia zemetrasenia.