Prečo trenie vyrába teplo?

24.11.2019 22:17

Je to dobre známy fenomén a poznáme ho aj z vlastnej skúsenosti. Ak nás napríklad v zime oziabu holé ruky, tak stačí aby sme ich výdatne chvíľu treli jednu o druhú a už cítime teplo.

Ale len málokto vie, prečo pri trení vzniká teplo a ako vzniká.  Veď predsa pri trení nič nehorí. 

A je oveľa jednoduchšie vysvetliť prečo z ohňa vychádza teplo. V tomto prípade vzniká teplo zo spaľovacieho procesu, pri ktorom sa spaľuje nejaký horľavý materiál, napríklad drevo. Tým, že horením sa drevo mení na popol, tak sa  z neho uvoľňuje energia a tá je teplom, ktoré ohrieva okolie.

Pri vzájomnom sa trení dvoch predmetov sa ich povrchové molekulárne „mini-hrbolčeky“ zachytávajú o seba a na prekonanie odporu, ktorý tak vzniká, je potrebné vynaložiť určitú silu. Dodaním tejto energie sa začnú povrchové molekuly trúcich sa predmetov rýchlejšie pohybovať.

A keďže tepelná energia vo svojej podstate nie je ničím iným ako pohybovou energiou molekúl v nejakej hmote, tak predmety, ktoré sa navzájom trú, sa postupne zohrievajú.