Prečo je všade v kozme rovnaká teplota?

11.12.2014 20:42

Náš univerzum je nekonečne veľký a má všade  tie isté fyzikálne vlastnosti. To vieme z meraní kozmického žiarenia pozadia. To je žiarenie, ktoré pochádza zo samého začiatku kozmu, keď sa kozmos začal vytvárať. Má všade tú istú hodnotu 3 stupne Kelvína. Ako je ale možné, že rôzne regióny kozmu, ktoré nemajú navzájom nijaký kontakt, lebo sú od seba extrémne vzdialené, majú okrem iného približne tú istú teplotu? Astronómovia hovoria v tomto prípade o termickej rovnováhe. Na základe našej astrofyziky by to ale byť nesmelo, lebo pri veľkom tresku, z ktorého vyšiel náš kozmos, vznikli v ňom horúce i chladné oblasti. Tento problém nazýva astrofyzika "problémom horizontu". V tomto prípade je horizont taká vzdialenosť, ktorú svetlo prešlo od veľkého tresku až dosiaľ. V kozme však existujú regióny, ktoré sú od seba vzdialenejšie, ako je horizont. Napriek tomu majú rovnaké fyzikálne vlastnosti, okrem iného aj rovnakú teplotu. Neexistuje žiadna fyzikálna teória, ktora by to vedela vysvetliť. Ostávajú len dve možnosti, ako tento paradox rozuzliť. 

Existovala rýchlosť, ktorá bola oveľa vyššia ako je rýchlosť svetla? Ak áno, tak potom musela byť taká vysoká, že postačila na to, aby sa potrebné informácie dostali aj do najvzdialenejšieho kúta kozmu. Druhá možnosť je spochybnenie existencie veľkého tresku.