Pre svet je existenčne dôležité, aby Donald Trump ostal v úrade prezidenta USA

15.11.2019 23:17

Vo Washingtone sa začalo 13. novembra verejné vypočúvanie „svedkov“ v Snemovni Reprezentantov za účelom zahájenia impeachmentu proti Trumpovi. Ten je tŕňom v oku tradičnej politickej elite. V tomto prípade sú to Demokrati. Donald Trump je prvým prezidentom po viacerých prezidentoch USA, ktorý nezačal žiadnu novú vojnu a ktorý „nerinčal“ zbraňami výhražne voči Rusku. Okrem iného aj preto mu Demokrati vypovedali celkom otvorene vojnu za účelom jeho politického zničenia.

Žiadny iný svetový politik nevystupuje tak ako Trump s takou odvahou  a ráznosťou voči anglosaským politicko-ekonomickým globalistom, ktorí chcú vytvoriť nový svet – svet globálny, v ktorom budú všetko manipulovať a ovládať podľa svojich predstáv a k svojmu prospechu. Má to byť v prvom rade svet bez národov, kde bude vládnuť len povrchnosť, konzumizmus a lacná zábava.

Pre globalistov je konzervatívny poriadok, ktorého základom sú svojprávne národy, hrdé na svoju kultúru a tradície a so svojím vlastným zákonodarstvom veľkou prekážkou na ceste vytvorenia svetovej vlády. Pre nich je je slobodný občan a jeho demokratické vymoženosti nočnou morou, ktorú treba vykynožiť a dostať z povedomia ľudí.

Najlepšie sa to globalistom darí, ak ho onálepkujú ako fanatického nacionalistu, prípadne nacistu, ktorý nenávidí iné rasy a je nepriateľom islamu. Občana ako suveréna, ktorý odmieta globalistov a ich globalizmus, je potrebné za každú cenu difamovať a svetu ho prezentovať ako netolerantného netvora, ktorý nechce pomáhať utečencom a migrantom.

Pre globalistov je prioritou za každú cenu čo najrýchlejšie dostať nacionálne štáty do stavu vnútornej rozpoltenosti, aká vládne už napríklad v Nemecku, kde etablované strany odmietajú akúkoľvek demokratickú spoluprácu s AfD a ju priam chorobne difamujú.

Donald Trump je mužom, ktorý reprezentuje, podobne ako aj Vladimír Putin, všetky klasické konzervatívne hodnoty. A pre oboch prezidentov platí aj to, že na prvom mieste sú pre nich ich krajiny a ich národy a až potom všetko ostatné.

A obaja sú preto z pohľadu globalistov najväčší nepriatelia ich globalistických snažení o ovládnutie sveta a o odstránenie národov, lebo len tak môžu získať neohraničenú globálnu moc a tým aj svetovládu.

Preto už od začiatku nástupu Trumpa ako prezidenta USA, bolo najdôležitejším cieľom globalistov za každú cenu, aj tými najpodlejšími a najšpinavejšími machináciami, prekaziť mierovú spoluprácu Trumpa a Putina.