pre milovnikov nemčiny moja baseň: Ein mystisches Gedicht: suche nicht verzweifelt....zo zbierky Ausserhalb der Illusionen - stitok: Moja poezia

25.01.2015 11:45

Básne z tejto zbierky sú básňami filozofickými, ktorých ideová osnova vyviera z transpersonálnej psychológie a pre ktoré je najvhodnejšou rečou nemčina.